SYDBANK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 2. jan. 1986
 • CVR 12626509

Virksomheden SYDBANK A/S befinder sig i branchen "Banker, sparekasser og andelskasser" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 2. januar 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Medarbejderstaben består af 2148 personer, hvor direktionen bl.a. består af Bjarne Larsen. I bestyrelsen sidder 14 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jacob Christian Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-
2021-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SYDBANK A/S 08.04.1995
SYD-SØNDERJYLLAND HOLDING A/S 15.05.1990 07.04.1995
SPAREKASSEN SØNDERJYLLAND A/S 18.03.1989 14.05.1990

Adresse

Adresse Fra Til
Peberlyk 4 · DK-6200 Aabenraa 01.01.2007
Peberlyk 4 · DK-6200 Aabenraa 02.01.1986 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
641900 Banker, sparekasser og andelskasser 01.01.2008
651200 Banker, sparekasser og andelskasser 02.01.1986 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-03-21 21.03.2024
2023-03-23 23.03.2023 20.03.2024
2022-03-24 24.03.2022 22.03.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
545.884.200 DKK 21.03.2024
565.003.200 DKK 02.05.2023 20.03.2024
583.873.200 DKK 24.03.2022 01.05.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Banken tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening. 14.03.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Ellen Trane Nørby 23.03.2023
Ellen Trane Nørby 23.03.2023 20.03.2024
Pia Wrang 24.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Mark Alexander Luscombe 01.04.2024
Stig Westergaard 07.12.2023
Henning Dam 01.04.2020 10.12.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SYDBANK A/S

Peberlyk 4
6200 Aabenraa

CVR

12626509

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

2. januar 1986

P-nummer

1002927043

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • A/S AARHUS DISCONTOBANK
 • AKTIESELSKABET VARDE BANK
 • AKTIVBANKEN A/S
 • BANK-A/S KOLDING LAANE- OG DISKONTOKASSE
 • BANKTRELLEBORG A/S
 • BRANDE BANK A/S
 • BRÆDSTRUP LANDBOBANK A/S
 • DANSKE SPAREKASSE A/S
 • DEN NORDSLESVIGSKE FOLKEBANK AKTIESELSKAB
 • Diba Bank A/S
 • EGNSBANK FYN A/S
 • ESBJERG BANK AKTIESELSKAB
 • FOLKEBANKEN FOR ALS OG SUNDEVED AKTIESELSKAB
 • FREDERICIA FOLKEBANK A/S
 • FYENS LANDMANDSBANK AKTIESELSKAB
 • FYNSKE BANK AF 1872 A/S
 • GLOBAL-BANKEN A/S
 • GRAASTEN BANK AKTIESELSKAB
 • HORSENS BANK A/S
 • HORSENS LANDBOBANK A/S
 • HORSENS LOKALBANK A/S
 • JUELSMINDE BANK A/S
 • KOLDING FOLKEBANK A/S
 • KØBMANDS- OG HÅNDVÆRKERBANKEN A/S
 • LOKALBANKEN I ODENSE AF 1902 A/S
 • NØRRE SNEDE BANK A/S
 • SJÆLLANDSKE SPAREKASSE A/S
 • SLAGELSE SPAREKASSE A/S
 • SPARBANK DANMARK A/S
 • SPARBANK TRELLEBORG A/S
 • SPAREBANK DANMARK A/S
 • SPAREBANK TRELLEBORG A/S
 • SPAREKASSEN FOR SLAGELSE OG OMEGN A/S
 • SPAREKASSEN SPARØST A/S
 • SPAREKASSEN SØNDERJYLLAND A/S
 • SPARTRELLEBORG BANK A/S
 • ST BANK A/S
 • STB BANK A/S
 • SVENDBORG BANK, AKTIESELSKAB
 • SYDBANK SØNDERJYLLAND A/S
 • SYDFYNS DISCONTOBANK A/S
 • SYDLEASING BANK A/S
 • TEAM BANKEN HORSENS A/S
 • TRELLEBORG BANK A/S
 • TØNDER LANDMANDSBANK AKTIESELSKAB
 • TØRRING BANK A/S
 • VEILE BANK A/S
 • VEJEN FOLKEBANK A/S
 • ÅRHUS BANK A/S

Branchekode

641900
Banker, sparekasser og andelskasser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

74373737

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive bankvirksomhed, herunder varetagelse af funktioner i forbindelse med omsætning af penge, kreditmidler og værdipapirer samt dermed forbundne serviceydelser

Tegningsregel

Banken tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

Registeret kapital

871.356.200 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2148

Reklamebeskyttelse

Nej