PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 1. jul. 2011
 • CVR 33771231

Virksomheden PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 1. juli 2011 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Medarbejderstaben består af 2918 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mads Blak Melgaard. I bestyrelsen sidder 11 personer, som ledes af bestyrelsesformand Claus Lindholm Jacobsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-
2022270.524.000 DKK
2021109.468.000 DKK
202097.727.000 DKK
201972.747.000 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
2015-3.800.000 DKK
2014-21.300.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 01.07.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 44 · DK-2900 Hellerup 01.07.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 04.07.2011
999999 Uoplyst 01.07.2011 03.07.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-31 31.12.2022
2022-10-01 01.10.2022 30.12.2022
2021-12-31 31.12.2021 30.09.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
595.885.580 DKK 31.12.2022
545.885.580 DKK 31.12.2021 30.12.2022
510.885.580 DKK 30.06.2021 30.12.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af tre direktører i forening, af to medlemmer af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af et medlem af bestyrelsen i forening med to direktører. 28.09.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Michael Groth Funck Hansen 30.11.2022
Mette Buskbjerg Gade 01.10.2022
Thomas Bernth Jensen 01.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Mads Nørgaard Madsen 01.11.2022
Mads Blak Melgaard 01.10.2022
Brian Benjamin Staalkjær 01.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Strandvejen 44
2900 Hellerup

CVR

33771231

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

1. juli 2011

P-nummer

1016959517

Moderselskab

-

Binavne

 • COOPERS & LYBRAND FINANS P/S
 • COOPERS & LYBRAND INVEST P/S
 • COOPERS & LYBRAND SERVICE P/S
 • COOPERS & LYBRAND STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
 • PRICE WATERHOUSE DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
 • PRICE WATERHOUSE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
 • PRICEWATERHOUSECOOPERS FINANS P/S
 • PRICEWATERHOUSECOOPERS INVEST P/S
 • PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE P/S
 • REVISION DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed og dertil knyttet virksomhed, der er forenelig med den til enhver tid gældende lovgivning om statsautoriserede revisorer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af tre direktører i forening, af to medlemmer af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af et medlem af bestyrelsen i forening med to direktører.

Registeret kapital

595.885.580 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2918

Reklamebeskyttelse

Ja