FACTOR INSURANCE BROKERS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. apr. 1998
 • CVR 20894601

Virksomheden FACTOR INSURANCE BROKERS A/S befinder sig i branchen "Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 1. april 1998 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 9.319.312 DKK, mens den i 2020 var på 8.978.831 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 101.242 DKK.

Medarbejderstaben består af 16 personer, hvor direktionen bl.a. består af Klaus Ravn. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand John Lundsgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

101’ DKK

-76%

Egenkapital

10.422’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

101’ DKK

-76%

Årets resultat

2021101.242 DKK
2020425.096 DKK
2019803.058 DKK
2018604.825 DKK
2017513.765 DKK
2016223.091 DKK
201522.060 DKK
2014-225.051 DKK
2013-105.470 DKK
2012109.536 DKK

Likviditetsgrad

564 %

+54%
God

Afkastningsgrad

2 %

-58%
Svag

Soliditetsgrad

84 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.470’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

9.319’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11.560’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  9.319’
  -8.933’
  -197’
  -
  190’
  3’
  -91’
  -
  -89’
  101’
  -
  101’
  -
  101’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  492’
  492’
  -
  86’
  -
  86’
  -
  -
  195’
  332’
  910’
  -
  398’
  -
  365’
  10.059’
  11.560’
  12.470’
  2.000’
  8.422’
  -
  -
  10.422’
  -
  10.422’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  62’
  1.822’
  2.048’
  12.470’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FACTOR INSURANCE BROKERS A/S 11.07.2003
FACTOR I.G. DANMARK A/S 01.05.2001 10.07.2003
SWAN INTERMEDIARIES SCANDINAVIA A/S 17.07.1998 30.04.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Slotsmarken 11 · DK-2970 Hørsholm 07.07.2010
Slotsmarken 14 · DK-2970 Hørsholm 28.11.2001 06.07.2010
Høsterkøbvej 52 · DK-2970 Hørsholm 01.04.1998 27.11.2001

Branchekode

Branchekode Fra Til
662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed 01.01.2008
672010 Forsikringsagenturer 01.04.1998 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-12 12.06.2015
2009-08-27 27.08.2009 11.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.000.000 DKK 31.10.2008
1.001.000 DKK 29.12.2006 30.10.2008
1.000.000 DKK 18.12.2002 28.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 16.06.2015
Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. 27.08.2009 15.06.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Michael Nelander Petersen 31.03.2021
Per Asbjørn Sønderup 20.03.2013 31.03.2021
Bent Jensen 28.03.2012 20.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Ravn 01.04.2021
Lars Neumann 03.11.2008 01.04.2021
Eilif Nørgaard 01.07.2003 03.11.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
Sparekassen Danmark 01.09.2021
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 06.01.2020
SYDBANK A/S 06.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FACTOR INSURANCE BROKERS A/S

Slotsmarken 11
2970 Hørsholm

CVR

20894601

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. april 1998

P-nummer

1004644116

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • FACTOR INSURANCE BROKERS JYLLAND A/S
 • Factor Insurance Service A/S
 • HØGSBERG ASSURANCE SERVICE A/S
 • ICD A/S
 • ICI A/S
 • INSURANCE CONSULTANTS INTERNATIONAL A/S

Branchekode

662200
Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

45160020

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning om og formidling af danske og internationale forsikringsydelser samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

2.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

16

Reklamebeskyttelse

Nej