BOKIS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 27. feb. 2014
 • CVR 35672761

Virksomheden BOKIS A/S befinder sig i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling" og har adresse i København K. De blev etableret i 27. februar 2014 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 6.851.000 DKK, mens den i 2020 var på 5.908.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 111.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 12 personer, hvor direktionen bl.a. består af Søren Nicolaisen. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand John Lundsgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

111’ DKK

+7%

Egenkapital

5.969’ DKK

+2%

Omsætning

11.608’ DKK

+28%

Resultat før skat

143’ DKK

+13%

Årets resultat

2021111.000 DKK
2020104.000 DKK
2019224.000 DKK
201811.269 DKK
201742.000 DKK
2016877.000 DKK
2015635.000 DKK
2014-2.535.000 DKK

Likviditetsgrad

101 %

-6%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

-81%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

1 %

-84%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

2 %

-5%
Svag

Balance

578.182’ DKK

+551%

Bruttofortjeneste

6.851’ DKK

+16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

578.182’ DKK

+551%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  11.608’
  6.851’
  -6.636’
  -
  5.132’
  215’
  -
  -72’
  -
  -72’
  143’
  -
  143’
  -32’
  111’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  51.673’
  5.193’
  578.182’
  578.182’
  1.000’
  4.969’
  -
  -
  5.969’
  -
  5.969’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  521.045’
  -
  47.389’
  3.779’
  572.213’
  578.182’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BOKIS A/S 27.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Toldbodgade 33 · DK-1253 København K 23.06.2020
Toldbodgade 33 · DK-1253 København K 27.02.2014 22.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling 27.02.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-23 23.05.2018
2014-02-27 27.02.2014 22.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 27.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse. 27.02.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Claus Andersen 16.05.2022
Flemming Jul Jensen 20.11.2020 16.05.2022
Karen Frøsig 13.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Søren Nicolaisen 27.02.2014
Jan Kondrup 27.02.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
LÅN & SPAR BANK A/S 18.11.2022
Sparekassen Danmark 14.09.2021
SYDBANK A/S 01.11.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BOKIS A/S

Toldbodgade 33
1253 København K

CVR

35672761

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

27. februar 2014

P-nummer

1019171392

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

661900
Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

33418400

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med formidling af licenser til udstedelse af betalingskort og betalingsløsninger samt erhvervelse og levering af tjenester i forbindelse med sådan virksomhed samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. Selskabet har til formål at levere licenser og tjenester til sine aktionærer og andre til de lavest mulige omkostninger.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

12

Reklamebeskyttelse

Ja