Hvorfor behandler vi dine data?

Personoplysninger bliver behandlet ud fra flere formål.

Kreditrapporter og “Flinke-Listen”

Visma Rating leverer kreditvurderingsrapporter af udvalgte selskaber, som indeholder selskabsoplysninger, hvor personoplysninger kan fremkomme. Derudover leverer Visma Rating “Flinke-Listen”, som giver en oversigt over selskaber, der har fået positive bedømmelser af Visma Ratings samarbejdspartnere. Personoplysninger kan også fremkomme her. Enkeltmandsvirksomheder og personligt ejet mindre virksomheder (PMV’er) indgår ikke i kreditvurderingen og er ikke en del af “Flinke-Listen”.

Dataen behandles i henhold til Den Europæiske Persondataforordnings (GDPR) Art. 6 stk (f). De legitime interesser, der søges opfyldt, er at sammenstille offentlig tilgængelig information i et samlet dokument, således at kunder kan tage stilling til selskabets finansielle situation, før de beslutter at indgå en handel med det pågældende selskab.

Kundekontakter og brugere

Visma Rating kan også behandle personoplysninger med henblik på at håndtere kunderelationer generelt og for at opfylde konkrete forpligtelser over for kunder i henhold til tjenesteaftaler, herunder:

 1. At udføre salgs- og kontraktprocessen med Kunder og mulige Kunder
 2. Give Kunder og mulige Kunder tilbud om produkter og tjenester
 3. At gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler som er indgået med dig eller Kunder
 4. Tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester
 5. At forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen på vores produkter og tjenester samt på Vismas hjemmesider
 6. Opdage, minimere og forhindre sikkerhedstrusler
 7. Forebygge misbrug af vores produkter og tjenester
 8. Behandle bestillinger, faktureringer, betalinger og anden administration
 9. Kortlægge udviste interesser på Visma-hjemmesider for at kunne give dig indhold du har givet udtryk for at have interesse for med effektiv mulighed for at fravælge dette

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i bogstav a) til i) er i hovedsagen, at Visma mener at have en berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger til disse formål ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, og fordi vi mener, at dette ikke udgør et indgreb i din ret til et privatliv.

Om kontaktpersoner for mulige Kunder

Visma Rating behandler personoplysninger om kontaktpersoner for mulige Kunder til markedsføringsformål. For at kunne tilbyde målrettet og relevant indhold til mulige Kunder bygger Visma Rating en interesseprofil baseret på kontaktpersoners bevægelse, valg og handlinger på Visma Ratings hjemmeside samt i forbindelse med kontaktpersoners svar på e-mails fra os. Det juridiske grundlag for denne behandling er hovedsagelig kontaktpersonens samtykke.

Du kan læse mere om, hvordan vi opretter disse profiler, og om hvordan du kan justere profilen og trække dit samtykke tilbage nedenfor.

Hvilken type data behandles

Den type personoplysninger, som Visma Rating behandler om dig, kan være:

 • Grundlæggende kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Demografisk information som fødselsdato, alder og køn
 • Jobinformation som arbejdsgiver, titel, stilling samt faglige præferencer og interesser
 • Tilbagemeldinger, kommentarer eller spørgsmål fra dig om Visma Rating eller vores produkter og tjenester
 • Unik brugerinformation som login-ID, brugernavn, password, sikkerhedsspørgsmål etc.
 • Økonomisk information som fx kreditkortinformation, fakturaadresse etc.
 • Information som angives af din browser som for eksempel browsertype eller enhed, sprog og adressen til hjemmesiden, du kom fra, samt anden trafikinformation som f.eks. IP-adresse
 • Klik og bevægelser på vores hjemmesider og i vores produkter og tjenester
 • E-mailadfærd, for eksempel hvilke e-mails fra Visma Rating, du åbner, hvornår du åbner dem og hvordan
 • Andre personoplysninger i din profil som du frit har oplyst på tredjeparts sociale netværk som fx LinkedIn

Som behandlingsansvarlig behandler Visma normalt ikke sensitive personoplysninger om dig.

Hvor indhentes dataen fra?

Med henblik på at tilbyde kreditvurderingsrapporter og “Flinke-Listen” kan Visma Rating behandle data fra offentlige kilder som blandt andet Det Centrale Virksomhedsregisters offentlige data i henhold til Lov om Det Centrale Virksomhedsregister og Tinglysningen.

Alle personoplysninger vil til enhver tid være offentligt tilgængelig på Vismarating.dk.

Kommunikationen sker ud fra dette formål ikke direkte til de registrerede, når dataen indsamles på baggrund af Art 14 stk. 5 b).

For kundekontakter og brugere indsamler vi dataen direkte fra dig eller andre personer, som er tilknyttet købet og brugen af Visma Rating. Personoplysninger kan også blive indsamlet ved hjælp af informationskapsler (“cookies”), når du benytter Vismas hjemmesider og interagerer med os på e-mail. Formålet med dette er at optimere din oplevelse af tjenesten og vores hjemmesider. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik.

Hvem deler vi personoplysninger med

I Visma

Siden Visma-koncernen består af mange forskellige datterselskaber, er der stor sandsynlighed for, at en Kunde har kontakt og aftaler med mere end et Visma-selskab. Det er vigtigt for os, at vi giver bedst mulige kundeservice og totaloplevelse. I den forbindelse kan koordinering på tværs af selskaber og lande være nødvendig. For at få en fuldstændig oversigt over og indsigt i hvilke kunder og kontaktpersoner, som har forbindelse med de forskellige selskaber i Visma, vil et Visma-selskab derfor kunne dele dine personoplysninger med andre Visma-selskaber. Dette sker på en måde, så selskaberne er godt bekendt med de begrænsninger, som formålet bag indsamlingen af personoplysningerne sætter for brugen af dataen.

Udenfor Visma

Vi deler dine personoplysninger med de selskaber, som besøger vores hjemmeside. “Flinke-Listen” er offentligt tilgængelig og kan dermed også benyttes af private personer.

Offentlige myndigheder

Politiet og andre myndigheder kan kræve personoplysninger udleveret fra Visma. I disse situationer vil Visma kun udlevere personoplysninger og data, såfremt der foreligger en retskendelse eller lignende.

Fusioner og opkøb

I forbindelse med fusioner, opkøb eller omorganisering af Visma Ratings virksomhed vil den overtagende enhed samt dens konsulenter kunne få tilgang til data som forvaltes af den aktuelle Visma-enhed eller selskabet, og dette kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger. I sådanne tilfælde vil eksterne parter underskrive en hemmeligholdelsesaftale med Visma.

Hvor længe opbevares dataen?

Visma Rating opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.

Rettigheder om markedsføring

Du har ret til at afmelde dig markedsføring fra Visma Rating og kan gøre dette ved at:

(a) Følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation

(b) Kontakte os via info@vismarating.dk

Vær opmærksom på, at selvom du vælger ikke at modtage markedsførings-kommunikation fra Visma Rating, kan du alligevel modtage administrativ kommunikation som for eksempel bestillingsbekræftelser eller varsler, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som vi tilbyder vores kunder.

Dine rettigheder

Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode Visma om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. Hvis du har en konto hos Visma for et Visma-Site, kan dette normalt gøres gennem de relevante "din konto"- eller "din profil"-afsnit på det relevante Visma-Site eller den relevante tjeneste.

Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.

Brug venligst info@vismarating.dk til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit.

Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

Hvordan bruger Visma underleverandører til at behandle personoplysninger

Visma bruger underleverandører til at behandle personoplysninger, og vi kan i den forbindelse eksportere vores, herunder dine, kundedata til andre selskaber indenfor eller udenfor EU. Disse underleverandører er sædvanligvis leverandører af skytjenester eller andre IT-tjenester.

Ved brug af underleverandører vil Visma Rating indgå en databehandleraftale for at beskytte dine rettigheder til privatliv i henhold til gældende privatlivslovgivning og for at opfylde vores forpligtelser over for Kunderne. Hvis underleverandører befinder sig udenfor EU, vil Visma Rating sørge for at der indgås gyldige overføringsmekanismer med disse på dine eller kundens vegne ved at benytte ordninger godkendt af EU Kommissionen, herunder Privacy Shield eller EU Model Clauses.

Visma Rating er afhængig af strategiske samarbejdspartnere for at lykkedes med vores forretningsprocesser og for at kunne tilbyde dig vores tjenester på en effektiv, tryg og omkostningsbevidst måde. Disse tredjeparter inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Oracle (USA), leverandør af Eloqua som automatisk dataindsamlingsværktøj
 • Google (USA), leverandør af e-mail, dokumenthåndtering og analyseværktøj
 • Microsoft Azure (US), leverandør af teknisk platform til vores skytjenester
 • Amazon (IRL og US), leverandør af teknisk platform til vores skytjenester

Du er altid velkommen til at bede om en oversigt over og en mere detaljeret information om Vismas underleverandører, herunder dokumentation af det juridiske grundlag for internationale overførsler.

Ændringer i denne erklæring

Hvis vi ændrer privatlivspolitikken lægger vi den reviderede udgave op her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at læse erklæringen igennem jævnligt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, som væsentligt ændrer vores fortrolighedspraksis, kan vi også varsle dig på anden måde, fx ved at sende en e-mail eller lægge et varsel på selskabets hjemmeside og/eller sociale medier, før ændringerne træder i kraft.

Den sidste opdatering af denne privatlivspolitik blev foretaget den 5. marts 2020.

Databeskyttelsesrådgiver for Visma Group

Lars Martin Ottersen
privacy@visma.com

Kontaktinformation

Visma Rating ApS
Emil Christian Hansen Hus
Gærtorvet 1-5
1799 København V
Kontakt e-mail: info@vismarating.dk
§ Cvr-nr. 40863753