PRAS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. jul. 2003
 • CVR 27256805

Virksomheden PRAS A/S befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. juli 2003 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 256.215.000 DKK, mens den i 2020 var på 169.763.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 245.443.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jan Kondrup. I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand John Christiansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

245.443’ DKK

+40%

Egenkapital

3.012.018’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

261.641’ DKK

+49%

Årets resultat

2021245.443.000 DKK
2020175.488.000 DKK
2019202.633.000 DKK
2018153.234.000 DKK
2017112.157.000 DKK
2016195.719.000 DKK
2015108.140.000 DKK
201481.593.000 DKK
201390.947.000 DKK
201285.894.000 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+44%
Svag

Soliditetsgrad

70 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.312.430’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

256.215’ DKK

+51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

53.483’ DKK

+692%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  256.215’
  -934’
  -
  -
  255.281’
  32.951’
  -
  -
  32.951’
  261.641’
  -
  261.641’
  -16.198’
  245.443’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.258.947’
  4.258.947’
  -
  -
  -
  215’
  53.268’
  53.483’
  4.312.430’
  518.940’
  972.992’
  -
  -
  3.012.018’
  -
  3.012.018’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.300.000’
  -
  -
  -
  1.300.412’
  4.312.430’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PRAS A/S 03.11.2003
KR 363 A/S 01.07.2003 02.11.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Toldbodgade 33 · DK-1253 København K 23.06.2020
Toldbodgade 33 · DK-1253 København K 18.12.2008 22.06.2020
Toldbodgade 33 · DK-1253 København K 03.11.2003 17.12.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.01.2008
652320 Investeringsselskaber 01.07.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-01 01.12.2022
2022-05-23 23.05.2022 30.11.2022
2022-04-28 28.04.2022 22.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
485.924.630 DKK 01.12.2022
496.059.781 DKK 23.05.2022 30.11.2022
518.939.781 DKK 22.09.2021 22.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse 04.11.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Vagn Hansen 31.05.2021
Lasse Nyby 25.05.2020
John Christiansen 22.05.2017 30.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Søren Nicolaisen 15.06.2009
Jan Kondrup 31.03.2005
Jørgen Reske-Nielsen 31.03.2005 31.12.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
SYDBANK A/S 01.12.2022
Sparekassen Danmark 14.09.2021
KALVEBOD EJENDOMME I A/S 08.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PRAS A/S

Toldbodgade 33
1253 København K

CVR

27256805

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. juli 2003

P-nummer

1009988005

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

33707202

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anden efterstillet kapital i Nykredit A/S og realkreditinstitutter, yde lån til selskaber, der ejer aktier og anden efterstillet kapital i realkreditinstitutter, samt at være forum for aktionærernes fælles interessevaretagelse i relation til Totalkredit/Nykredit samarbejdet om formidling af lån.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

485.924.630 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej