Aage Marinus Staun

Direktørposter 3 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Aage Marinus Staun

Aage Marinus Staun startede sin erhvervskarriere i STAUN CONSULT ApS tilbage i 1988. I dag er Aage aktiv i 3 virksomheder.

Dags dato er Aage bl.a. direktor hos A-One Danmark ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -2.765.609 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Aage 2 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

STAUN CONSULT ApS ›

Største overskud

672’ DKK A-One Danmark ApS ›

Laveste overskud

-2.766’ DKK A-One Danmark ApS ›

Største egenkapital

1.250’ DKK STAUN CONSULT ApS ›

Største gæld

4.572’ DKK A-One Danmark ApS ›

Direktørposter

A-One Danmark ApS ›

Direktør

Siden:  17.06.2014

Ansatte

6

Datterselskaber

0

-134%

Resultat før skat

-2.766’  DKK

STAUN CONSULT ApS ›

Direktør

Siden:  15.08.2005

Ansatte

1

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

69’  DKK

JHC-MANAGEMENT ApS ›

Direktør

Siden:  01.01.2007

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-13%

Resultat før skat

-20’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

JHC-MANAGEMENT ApS ›

Reel ejer

Siden:  01.01.2007

-13%

Resultat før skat

-26’  DKK

Ejerandel

50 %

STAUN CONSULT ApS ›

Reel ejer

Siden:  21.06.1988

-1%

Resultat før skat

93’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser