JHC-MANAGEMENT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2007
 • CVR 29831793

Virksomheden JHC-MANAGEMENT ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Nykøbing Sj. De blev etableret i 1. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.664 DKK, mens den i 2021 var på 13.275 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.264 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

< -999%

Egenkapital

70’ DKK

-23%

Omsætning

-

Resultat før skat

-26’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-20.264 DKK
2021-1.428 DKK
2020-14.540 DKK
2019-20.228 DKK
2018-8.111 DKK
2017-22.682 DKK
201613.423 DKK
2015-6.479 DKK
2014133.040 DKK
2013-14.253 DKK
2012-26.617 DKK

Likviditetsgrad

120 %

-3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-22 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

59 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

118’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-180%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

58’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -15’
  -
  -26’
  -
  -
  -
  -
  -26’
  -
  -26’
  -6’
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  60’
  60’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  -
  40’
  -
  1’
  2’
  58’
  118’
  126’
  -56’
  -
  -
  70’
  -
  70’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  2’
  48’
  118’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JHC-MANAGEMENT ApS 01.01.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Havnevej 29D · DK-4500 Nykøbing Sj 07.12.2022
Havnevej 29D · DK-4500 Nykøbing Sj 05.10.2022 06.12.2022
Havnevej 29D · DK-4500 Nykøbing Sj 20.09.2022 04.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-20 20.06.2016
2007-01-01 01.01.2007 19.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 01.01.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktører i forening 20.06.2016
Selskabet tegnes af tre direktører i forening 01.01.2007 19.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Krogsgaard 01.01.2007 20.06.2016
Aage Marinus Staun 01.01.2007
Steen Erik Brodersen 01.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Marinus Staun 01.01.2007
Steen Erik Brodersen 01.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JHC-MANAGEMENT ApS

Havnevej 29
4500 Nykøbing Sj

CVR

29831793

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2007

P-nummer

1012891330

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

seb@jhcmanagement.dk

Telefon

29658059

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed ved markedsføring af anpartshavernes konsulentvirksomhed samt administration og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af tre direktører i forening

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej