STAUN CONSULT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jun. 1988
 • CVR 12241585

Virksomheden STAUN CONSULT ApS befinder sig i branchen "Frisørsaloner" og har adresse i Skive. De blev etableret i 21. juni 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 538.141 DKK, mens den i 2021 var på 631.849 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 68.917 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Aage Marinus Staun.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

69’ DKK

-79%

Egenkapital

634’ DKK

-49%

Omsætning

-

Resultat før skat

93’ DKK

-78%

Årets resultat

202268.917 DKK
2021327.411 DKK
2020164.858 DKK
201969.395 DKK
2018199.604 DKK
2017256.195 DKK
2016318.412 DKK
201599.476 DKK
2014194.977 DKK
2013248.886 DKK
20128.025 DKK

Likviditetsgrad

684 %

-20%
God

Afkastningsgrad

15 %

-49%
God

Soliditetsgrad

89 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

713’ DKK

-49%

Bruttofortjeneste

538’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

528’ DKK

-54%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  538’
  -384’
  -50’
  -
  104’
  3’
  -
  -
  3’
  93’
  -
  93’
  -24’
  69’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  150’
  -
  150’
  -
  -
  -
  35’
  185’
  -
  40’
  -
  120’
  369’
  528’
  713’
  125’
  509’
  -
  -
  634’
  -
  634’
  2’
  2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  66’
  77’
  713’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STAUN CONSULT ApS 01.12.2006
JHC-MANAGEMENT ApS 15.08.2005 30.11.2006
STAUNïS FRISØRSALON ApS 19.04.1995 14.08.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Herningvej 55 · DK-7800 Skive 11.04.2024
Herningvej 55 · DK-7800 Skive 08.03.2024 10.04.2024
Herningvej 55 · DK-7800 Skive 20.01.2020 07.03.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
960210 Frisørsaloner 01.01.2008
930210 Frisørsaloner 21.06.1988 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-04-12 12.04.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.02.1997
80.000 DKK 01.07.1988 17.02.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.04.2010

Direktører

Navn Fra Til
Aage Marinus Staun 15.08.2005
Aage Marinus Staun 21.06.1988 30.03.1989
Hanne Grete Staun 21.06.1988 12.09.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Marinus Staun 21.06.1988

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STAUN CONSULT ApS

Herningvej 55
7800 Skive

CVR

12241585

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 1988

P-nummer

1000355523

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • STAUNS FRISØRSALON ApS

Branchekode

960210
Frisørsaloner

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

97528488

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er: at drive handel og konsulentvirksomhed m.v.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-