A-One Danmark ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jan. 2011
 • CVR 33390971

Virksomheden A-One Danmark ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer" og har adresse i Skive. De blev etableret i 17. januar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 909.906 DKK, mens den i 2022 var på 3.545.655 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.765.609 DKK.

Medarbejderstaben består af 6 personer, hvor direktionen bl.a. består af Aage Marinus Staun.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2.766’ DKK

< -999%

Egenkapital

-4.317’ DKK

-178%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2.766’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-2.765.609 DKK
202220.809 DKK
2021205.598 DKK
2020484.524 DKK
20192.041 DKK
2018671.909 DKK
2017-607.381 DKK
2016-707.607 DKK
2015290.049 DKK
2014-38.457 DKK
2013-444.770 DKK
2012-650.657 DKK

Likviditetsgrad

54 %

-36%
Svag

Afkastningsgrad

-52 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-86 %

-343%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.048’ DKK

-37%

Bruttofortjeneste

910’ DKK

-74%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.048’ DKK

-37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  910’
  -3.539’
  -
  -
  -2.629’
  26’
  -
  -
  26’
  -2.766’
  -
  -2.766’
  -
  -2.766’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  242’
  1.530’
  1.361’
  0
  1.886’
  5.048’
  5.048’
  80’
  -4.397’
  -
  -
  -4.317’
  -
  -4.317’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.986’
  -
  -
  -
  5.314’
  1.064’
  9.365’
  5.048’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A-One Danmark ApS 23.09.2016
FOLMERS.EU ApS 17.01.2011 22.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Ågade 16 · DK-7800 Skive 03.01.2022
Ågade 16 · DK-7800 Skive 29.07.2014 02.01.2022
Gyvelhøjen 12 · DK-7860 Spøttrup 17.01.2011 28.07.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 17.01.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-23 23.09.2016
2011-01-17 17.01.2011 22.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 17.01.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 17.01.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Skjøtt 12.09.2022
Aage Marinus Staun 17.06.2014
Aage Marinus Staun 17.06.2014 12.09.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A-One Danmark ApS

Ågade 16
7800 Skive

CVR

33390971

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. januar 2011

P-nummer

1016581336

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Folmers.EU ApS

Branchekode

462100
Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er salg af landbrugsprodukter og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-