Novo Holdings A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 8. sep. 1999
 • CVR 24257630

Virksomheden Novo Holdings A/S befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 8. september 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Medarbejderstaben består af 164 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kasim Kutay. I bestyrelsen sidder 9 personer, som ledes af bestyrelsesformand Steen Riisgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-
20226.642.000.000 DKK
202133.327.000.000 DKK
202025.443.000.000 DKK
201923.101.000.000 DKK
201811.993.000.000 DKK
201719.148.000.000 DKK
20167.121.000.000 DKK
201514.848.000.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Novo Holdings A/S 23.06.2017
NOVO A/S 08.09.1999 22.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Tuborg Havnevej 19 · DK-2900 Hellerup 17.05.2010
Krogshøjvej 41 · DK-2880 Bagsværd 01.11.2000 16.05.2010
Novo Alle · DK-2880 Bagsværd 08.09.1999 31.10.2000

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2011
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 31.12.2010
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.09.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-14 14.03.2019
2017-06-23 23.06.2017 13.03.2019
2017-03-17 17.03.2017 22.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000.000 DKK 08.12.1999
50.000.000 DKK 08.09.1999 07.12.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved underskrift af en anmeldt direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer. 19.03.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Susanne Antonie Schaffert 01.05.2023
Britt Meelby Jensen 25.03.2022
Henrik Poulsen 18.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Nigel Kevin Govett 01.03.2022
Kasim Kutay 01.11.2016
Peter Helt Jacobsen Haahr 01.11.2016 27.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nana Sejbæk 13.03.2023
Christopher Ashby Voigt 13.03.2023
Stig Strøbæk 25.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Novo Holdings A/S

Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

CVR

24257630

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

8. september 1999

P-nummer

1006455832

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Novo A/S

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

35276500

Hjemmeside

-

Formål

Novo Holdings A/S er stiftet af Novo Nordisk Fonden og har til formål at administrere de af Fonden i Novo Holdings A/S indskudte obligationer, at administrere og udøve stemmeret på de af Fonden i Novo Holdings A/S indskudte A- og B-aktier udstedt af Novo Nordisk A/S samt at administrere og udøve stemmeret på Novo Holdings A/S A- og B-aktier i Novozymes A/S og derigennem sikre Fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast. Dette formål skal opnås gennem Novo Holdings A/S tilsikring af, at alle virksomheder, hvori selskabet har en væsentlig indflydelse, bidrager aktivt til Novo Holdings A/S-koncernens udvikling og driver deres virksomhed i overensstem¬melse med Novo Holdings A/S-koncernens visioner og værdier, opretholdelse af en væsentlig indflydelse på Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, overholdelse af de regler og principper, som er fastlagt i §§ 3 og 4 i Novo Nordisk Fondens vedtægter vedrørende udøvelse af stemmerettigheder på A- og B-aktier i henholdsvis Novo Nordisk A/S, og Novozymes A/S, og investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder anbringelse af kapital i virksom-heder og i fast ejendom i ind- og udland.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved underskrift af en anmeldt direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer.

Registeret kapital

500.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

164

Reklamebeskyttelse

Nej