NOVO NORDISK FONDEN

NORMAL
 • EFO
 • Etableret 16. okt. 1999
 • CVR 10582989

Virksomheden NOVO NORDISK FONDEN befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 44.644.000.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 231 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mads Krogsgaard Thomsen. I bestyrelsen sidder 13 personer, som ledes af bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

44.644.000’ DKK

-42%

Egenkapital

243.985.000’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202244.644.000.000 DKK
202176.785.000.000 DKK
202063.483.000.000 DKK
201952.941.000.000 DKK
201839.111.000.000 DKK
201748.748.000.000 DKK
201642.579.000.000 DKK
201540.932.000.000 DKK
201436.510.000.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

51 %

-11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

481.679.000’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

127.994.000’ DKK

+29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44.644.000’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  84.439.000’
  -
  -
  -
  -
  353.685.000’
  30.586.000’
  -
  -
  -
  15.925.000’
  127.994.000’
  481.679.000’
  -
  147.238.000’
  -
  -
  243.985.000’
  81.242.000’
  243.985.000’
  -
  -
  -
  57.411.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NOVO NORDISK FONDEN 18.04.1991
NOVO-NORDISK FONDEN 23.02.1989 17.04.1991

Adresse

Adresse Fra Til
Tuborg Havnevej 19 · DK-2900 Hellerup 19.03.2010
Brogårdsvej 70 · DK-2820 Gentofte 16.10.1999 18.03.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2016
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 31.12.2015
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.10.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-15 15.09.2020
2018-09-04 04.09.2018 14.09.2020
2017-05-18 18.05.2017 03.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
21.825.000 DKK 15.01.1998
300.000 DKK 25.01.1989 14.01.1998

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af (i) formanden i forening med enten en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer eller (ii) næstformanden i forening med enten en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer. 12.09.2018
Fonden tegnes af formanden i forening med enten direktøren eller to bestyrelsesmedlemmer eller næstformanden i forening med enten direktøren eller to bestyrelsesmedlemmer. 27.04.2012 11.09.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Nana Sejbæk 13.03.2023
Christopher Ashby Voigt 13.03.2023
Chistopher Ashby Voigt 13.03.2023

Direktører

Navn Fra Til
Mads Krogsgaard Thomsen 01.03.2021
Niels Peder Nielsen 27.11.2018 01.11.2020
Birgitte Nauntofte 27.11.2018 01.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NOVO NORDISK FONDEN

Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

CVR

10582989

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

16. oktober 1999

P-nummer

1003232554

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@novonordiskfonden.dk

Telefon

35276600

Hjemmeside

-

Formål

Fonden er en erhvervsdrivende fond med følgende formål: 1. at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af Novo Nordisk A/S, der er beskæftiget med forskning i, udvikling, produktion og salg af farmaka og relaterede produkter og ydelser, af Novozymes A/S, der er beskæftiget med at drive forskning, udvikling, produktion og handel med biologiske løsninger, og af andre fremtidige aktie- eller anpartsselskaber, hvori fondens datterselskab, Novo Holdings A/S (jfr. ndf. under § 4 stk. 3), måtte besidde en væsentlig ejerandel, eller over hvilket Novo Holdings A/S måtte udøve væsentlig indflydelse gennem fuldmagt eller på anden måde, 2. at yde støtte dels til fysiologisk, endokrinologisk og metabolisk forskning, dels til anden lægevidenskabelig forskning, 3. at yde støtte til forskningshospitalsvirksomhed inden for diabetes i Danmark, og i øvrigt 4. at yde støtte til andre videnskabelige og til humanitære og sociale formål.

Tegningsregel

Fonden tegnes af (i) formanden i forening med enten en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer eller (ii) næstformanden i forening med enten en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer.

Registeret kapital

21.825.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

231

Reklamebeskyttelse

Nej