Frank Finne Mortensen

Direktørposter 0 Se alle ›
Bestyrelsesposter 3 Se alle ›
Selskaber 0 Se alle ›

Oversigt

Om Frank Finne Mortensen

Frank Finne Mortensen startede sin erhvervskarriere i SKANDIA ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S tilbage i 2010. I dag er Frank aktiv i 5 virksomheder.

Dags dato er Frank bl.a. bestyrelsesmedlem hos nærpension forsikringsformidling A/S, hvor resultatopgørelsen endte på 70.000 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Frank 47 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Største overskud

60.627’ DKK Al Finans A/S ›

Laveste overskud

-1.863’ DKK Aktieselskabet af 04.06.2003 ›

Største egenkapital

404.039’ DKK Al Finans A/S ›

Største gæld

7.686.324’ DKK Al Finans A/S ›

Direktørposter

Der er ingen direktørposter registreret

Bestyrelsesposter

Al Finans A/S ›

Bestyrelsesmedlem

Siden:  06.12.2021

Ansatte

97

Datterselskaber

1

+1%

Resultat før skat

60.627’  DKK

Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S ›

Bestyrelsesmedlem

Siden:  11.01.2021

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-3%

Resultat før skat

-334’  DKK

nærpension forsikringsformidling A/S ›

Bestyrelsesmedlem

Siden:  07.03.2022

Ansatte

8

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

70’  DKK

Selskaber

Der er ingen selskaber registreret