Al Finans A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 9. feb. 1935
 • CVR 31433428

Virksomheden Al Finans A/S befinder sig i branchen "Andre kreditselskaber" og har adresse i København SV. De blev etableret i 9. februar 1935 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 188.379.000 DKK, mens den i 2021 var på 166.648.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 60.627.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 97 personer, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Lund. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jan Walther Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

60.627’ DKK

+71%

Egenkapital

404.039’ DKK

+18%

Omsætning

288.332’ DKK

+24%

Resultat før skat

74.401’ DKK

+52%

Årets resultat

202260.627.000 DKK
202135.414.000 DKK
202022.158.000 DKK
201919.449.000 DKK
201831.419.000 DKK
201720.728.000 DKK
201634.836.000 DKK
201533.076.000 DKK
201437.587.000 DKK
201336.686.000 DKK

Likviditetsgrad

58 %

-1%
Svag

Afkastningsgrad

1 %

+28%
Svag

Soliditetsgrad

5 %

+1%
Svag

Overskudsgrad

29 %

+20%
God

Balance

8.095.489’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

188.379’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

7.686.324’ DKK

+17%

Tilgodehavende

3.876.529’ DKK

+20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  288.332’
  188.379’
  -77.141’
  -26.937’
  -
  84.301’
  -
  -
  -
  -
  74.401’
  -
  74.401’
  -
  60.627’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  14.799’
  14.799’
  -
  3.345’
  -
  56.435’
  -
  -
  -
  4.147.726’
  4.218.960’
  -
  -
  -
  3.806.482’
  14.517’
  3.876.529’
  8.095.489’
  6.000’
  386.849’
  -
  -
  404.039’
  -
  404.039’
  -
  5.126’
  -
  -
  950.000’
  -
  950.000’
  6.488.876’
  -
  -
  17.140’
  8.060’
  174.048’
  6.736.324’
  8.095.489’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Al Finans A/S 13.03.1990
ALFINA FINANSIERINGSAKTIESELSKAB 01.04.1964 12.03.1990
AL FINANS A/S 09.02.1935 31.03.1964

Adresse

Adresse Fra Til
Sluseholmen 2 · DK-2450 København SV 16.12.2013
Sluseholmen 2 · DK-2450 København SV 18.11.2013 15.12.2013
Edithsvej 2A · DK-2600 Glostrup 26.08.2003 17.11.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649230 Andre kreditselskaber 01.01.2018
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.08.2008 31.12.2017
649220 Andre kreditinstitutter 01.01.2008 31.07.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-25 25.02.2022
2020-02-26 26.02.2020 24.02.2022
2018-02-26 26.02.2018 25.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
6.000.000 DKK 30.01.1989
1.000.000 DKK 30.08.1987 29.01.1989

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. 18.02.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Frank Finne Mortensen 06.12.2021
Simon Sinding Jørgensen 06.12.2021
Jensmartin Bendi Frandsen 02.11.2020

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Lund 09.11.2015
Svend Randers 01.01.2013 09.11.2015
Lars Helt Haahr 09.02.1935 24.05.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK 01.05.1986

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Al Finans A/S

Sluseholmen 2
2450 København SV

CVR

31433428

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

9. februar 1935

P-nummer

1006495246

Datterselskab(er)

Binavne

 • AL FACTORING A/S
 • AL LEASING A/S
 • ALFINA FINANSIERINGSAKTIESELSKAB
 • FINANSADMINISTRATIONEN A/S

Branchekode

649230
Andre kreditselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

43434900

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive finansiel virksomhed og tilbyde finansielle serviceydelser og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

6.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

97

Reklamebeskyttelse

Nej