Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 10. sep. 1975
 • CVR 22590413

Virksomheden Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i København V. De blev etableret i 10. september 1975 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -71.060 DKK, mens den i 2020 var på -46.089 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -334.185 DKK.

I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Gert Rinaldo Jonassen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-334’ DKK

-276%

Egenkapital

12.300’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-428’ DKK

-276%

Årets resultat

2021-334.185 DKK
2020-88.920 DKK
2019-1.798 DKK
2018666 DKK
2017669 DKK
20163.000 DKK
20151.000 DKK
20143.000 DKK
20134.000 DKK
20125.000 DKK

Likviditetsgrad

20 %

-37%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

6 %

-85%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

211.500’ DKK

+534%

Bruttofortjeneste

-71’ DKK

-54%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40.121’ DKK

+502%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -71’
  -
  -
  -
  -71’
  -
  -
  -
  -
  -428’
  -
  -428’
  -94’
  -334’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  171.379’
  -
  -
  -
  -
  171.379’
  -
  -
  -
  4.468’
  -
  40.121’
  211.500’
  500’
  11.800’
  -
  -
  12.300’
  -
  12.300’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  198.420’
  -
  -
  -
  780’
  -
  199.200’
  211.500’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S 11.01.2021
Ejendomsselskabet Sluseholmen ApS 02.11.2020 10.01.2021
HANDELS ApS PANOPTIKON 10.09.1975 01.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbrogade 5 · DK-1620 København V 10.09.1975

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 01.12.2020
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2008 30.11.2020
980000 Uoplyst 10.09.1975 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-13 13.02.2023
2022-06-03 03.06.2022 12.02.2023
2021-01-11 11.01.2021 02.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 16.12.1996
210.000 DKK 30.08.1987 15.12.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 18.01.2021
Selskabet tegnes af to direktører i forening 11.12.1996 17.01.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Svend Randers 13.02.2023
Gry Bandholm Anker-Møller 13.02.2023
Henrik Gliese 11.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jan Walther Andersen 02.11.2020 11.01.2021
Simon Sinding Jørgensen 02.11.2020 11.01.2021
Henrik Gliese 02.11.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK 10.09.1975

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S

Vesterbrogade 5
1620 København V

CVR

22590413

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

10. september 1975

P-nummer

1006384273

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Handels A/S Panoptikon

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje, handle og administrere faste ejendomme til brug for A/S Arbejdernes Landsbank samt at udøve anden virksomhed, som efter direktionens skøn står i forbindelse med det nævnte formål

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej