Caroline Thode Borch

Direktørposter 6 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 3 Se alle ›

Oversigt

Om Caroline Thode Borch

Caroline Thode Borch startede sin erhvervskarriere i 5E ENTREPRISE A/S tilbage i 1999. I dag er Caroline aktiv i 3 virksomheder.

Dags dato er Caroline bl.a. direktor hos Unni Estates ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 711.441 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Caroline 1 netværksforbindelse gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

5E ENTREPRISE A/S ›

Største overskud

1.763’ DKK Viento Erhverv ApS ›

Laveste overskud

-643’ DKK Viento Erhverv ApS ›

Største egenkapital

1.923’ DKK Viento Erhverv ApS ›

Største gæld

781’ DKK Viento Erhverv ApS ›

Direktørposter

Unni Estates ApS ›

Direktør

Siden:  19.05.2020

Ansatte

3

Datterselskaber

0

+19%

Resultat før skat

711’  DKK

2KK Holding ApS ›

Direktør

Siden:  10.12.2019

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-52’  DKK

Viento Erhverv ApS ›

Direktør

Siden:  26.11.2018

Ansatte

1

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

-618’  DKK

Viento Erhverv ApS ›

Direktør

Siden:  26.11.2018

Ansatte

1

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

-618’  DKK

2KK Holding ApS ›

Direktør

Siden:  10.12.2019

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-52’  DKK

Unni Estates ApS ›

Direktør

Siden:  19.05.2020

Ansatte

3

Datterselskaber

0

+19%

Resultat før skat

711’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

2KK Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  10.12.2019

Resultat før skat

-

Ejerandel

100 %

Unni Estates ApS ›

Reel ejer

Siden:  01.01.2020

+17%

Resultat før skat

914’  DKK

Ejerandel

45 %

Viento Erhverv ApS ›

Reel ejer

Siden:  26.11.2018

0%

Resultat før skat

-618’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser