2KK Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2019
 • CVR 40998233

Virksomheden 2KK Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 10. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.875 DKK, mens den i 2021 var på -7.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -51.789 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-52’ DKK

-108%

Egenkapital

939’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-51.789 DKK
2021636.424 DKK
2020314.130 DKK

Likviditetsgrad

5.940 %

+345%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

952’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

765’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -52’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  187’
  187’
  -
  -
  -
  -
  665’
  765’
  952’
  40’
  899’
  -
  -
  939’
  -
  939’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  13’
  952’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
2KK Holding ApS 10.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Langelinie 197 · DK-5230 Odense M 26.10.2020
Nørre Alle 11 · DK-5500 Middelfart 10.12.2019 25.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-10 10.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Caroline Thode Jørgensen 10.12.2019
Caroline Thode Borch 10.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Caroline Thode Borch 10.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

2KK Holding ApS

Langelinie 197
5230 Odense M

CVR

40998233

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2019

P-nummer

1025319636

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cat@vientoerhverv.dk

Telefon

21409675

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og andre associerede virksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller