Viento Erhverv ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. nov. 2018
 • CVR 40047425

Virksomheden Viento Erhverv ApS befinder sig i branchen "Ejendomsmæglere mv." og har adresse i Odense M. De blev etableret i 26. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -587.227 DKK, mens den i 2021 var på -527.839 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -618.223 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Caroline Thode Jørgensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-618’ DKK

+4%

Egenkapital

547’ DKK

-57%

Omsætning

-

Resultat før skat

-618’ DKK

+1%

Årets resultat

2022-618.223 DKK
2021-642.545 DKK
20201.762.975 DKK
2019267.661 DKK

Likviditetsgrad

725 %

+130%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

86 %

+26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

635’ DKK

-66%

Bruttofortjeneste

-587’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

635’ DKK

-66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -587’
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  25’
  -618’
  -
  -618’
  0
  -618’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  465’
  635’
  635’
  40’
  390’
  118’
  -
  547’
  -
  547’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  88’
  635’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Viento Erhverv ApS 23.09.2021
Viento Erhverv IVS 26.11.2018 22.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Langelinie 197 · DK-5230 Odense M 26.10.2020
Nørre Alle 19 · DK-5500 Middelfart 26.11.2018 25.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
683110 Ejendomsmæglere mv. 26.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-23 23.09.2021
2018-11-26 26.11.2018 22.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.09.2021
1 DKK 26.11.2018 22.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Caroline Thode Jørgensen 26.11.2018
Caroline Thode Borch 26.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Caroline Thode Borch 26.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Viento Erhverv ApS

Langelinie 197
5230 Odense M

CVR

40047425

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. november 2018

P-nummer

1024162008

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

683110
Ejendomsmæglere mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cat@vientoerhverv.dk

Telefon

21409675

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udbyde konsulentydelser vedr. køb, salg og leje af fast ejendom, investeringer og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller