Peter Find

Direktørposter 2 Se alle ›
Bestyrelsesposter 1 Se alle ›
Selskaber 1 Se alle ›

Oversigt

Om Peter Find

Peter Find startede sin erhvervskarriere i EG Danmark A/S tilbage i 2005. I dag er Peter aktiv i 2 virksomheder.

Dags dato er Peter bl.a. direktor hos Q-Nation Aarhus A/S, hvor resultatopgørelsen endte på 918.487 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Peter 2 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

EG Danmark A/S ›

Største overskud

1.661’ DKK Q-Nation Aarhus A/S ›

Laveste overskud

-548’ DKK Q-Nation Aarhus A/S ›

Største egenkapital

2.197’ DKK Q-Nation Aarhus A/S ›

Største gæld

5.304’ DKK Q-Nation Aarhus A/S ›

Direktørposter

Find Invest Holding ApS ›

Direktør

Siden:  14.02.2018

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

46’  DKK

Q-Nation Aarhus A/S ›

Direktør

Siden:  07.10.2019

Ansatte

16

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

918’  DKK

Bestyrelsesposter

Q-Nation Aarhus A/S ›

Bestyrelsesmedlem

Siden:  07.10.2019

Ansatte

16

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

918’  DKK

Selskaber

Find Invest Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  14.02.2018

-1%

Resultat før skat

46’  DKK

Ejerandel

100 %