EG Danmark A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 22. aug. 1978
 • CVR 84667811

Virksomheden EG Danmark A/S befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 22. august 1978 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Medarbejderstaben består af 885 personer, hvor direktionen bl.a. består af Johnny Fabricius Iversen. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Henrik Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-
2021-34.000.000 DKK
2020-237.000.000 DKK
2019-52.500.000 DKK
2018-140.800.000 DKK
2017-270.200.000 DKK
2016-232.700.000 DKK
201546.400.000 DKK
201448.400.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EG Danmark A/S 07.02.2022
EG A/S 06.04.2009 06.02.2022
EDB GRUPPEN A/S 21.12.1991 05.04.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Lautrupvang 24 · DK-2750 Ballerup 23.11.2020
Industrivej Syd 13C · DK-7400 Herning 11.04.2000 22.11.2020
Birk Centerpark 4 · DK-7400 Herning 19.12.1983 10.04.2000

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 01.01.2003 31.12.2007
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software 19.12.1983 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-10-01 01.10.2023
2023-04-05 05.04.2023 30.09.2023
2022-11-01 01.11.2022 04.04.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
71.000.000 DKK 30.11.2015
70.978.760 DKK 07.06.2010 29.11.2015
72.750.000 DKK 23.03.1995 06.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand, af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand eller af den samlede bestyrelse. 29.06.2022
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand, af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. 11.02.2022 28.06.2022
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand, af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand eller af den samlede bestyrelse. 28.04.2014 10.02.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Tina Bodin 19.05.2023
Sune Albert 29.06.2022 19.05.2023
Sune Albert 29.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Johnny Fabricius Iversen 29.06.2022
Michael Moyell Juul 29.06.2022
Henrik Hansen 11.02.2021 29.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EG Danmark A/S

Lautrupvang 24
2750 Ballerup

CVR

84667811

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

22. august 1978

P-nummer

1000251581

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • A-Data A/S
 • ADVOFORUM A/S
 • AKTIESELSKABET ALFRED FISCHER & CO.`S EFTF.
 • Ajour System A/S
 • Altiplan A/S
 • Aver & Lauritzen A/S
 • BLUE SKY INNOVATION A/S
 • BYG DATA A/S
 • BYG ERHVERV A/S
 • BYG ERHVERVSSERVICE A/S
 • BYGGERIETS IT A/S
 • BYGTEQ IT A/S
 • Brandsoft A/S
 • Capto A/S
 • ClinicCare A/S
 • CodeZoo A/S
 • DAAB A/S
 • DAAB HOLDING A/S
 • DATALOG LEASING A/S
 • DATALOG TEKNISK SERVICE A/S
 • DATAPRO A/S
 • DIGITALSOLUTIONS DANMARK A/S
 • Di.Co.So A/S
 • ECR DANMARK A/S
 • EDB GRUPPEN A/S
 • EDB GRUPPEN HERNING A/S
 • EDB GRUPPEN HOLDING A/S
 • EDB GRUPPEN IT-PARTNER A/S
 • EDB GRUPPEN KOLDING A/S
 • EDB GRUPPEN KØBENHAVN A/S
 • EDB GRUPPEN KØBENHAVN HOLDING A/S
 • EDB GRUPPEN OPEN SYSTEMS A/S
 • EDB GRUPPEN SILKEBORG A/S
 • EDB GRUPPEN SYSTEMS A/S
 • EG Data Inform A/S
 • EG Data Inform Hjørring A/S
 • EG Data Inform Produktion A/S
 • EG GLOBAL A/S
 • EG Greenland A/S
 • EG HOLDING A/S
 • EG IMAGE A/S
 • EG NEOPROCESS A/S
 • EG RETAIL & MEDIE A/S
 • EG UTILITY A/S
 • EL & VVS DATA A/S
 • ELFO DATA A/S
 • FrontAvenue A/S
 • GOMTRIC A/S
 • HG GRUPPEN HJØRRING A/S
 • HVKMD5 A/S
 • HVKMD6 A/S
 • ID CENTRET A/S
 • ID CENTRET HJØRRING A/S
 • INCOM A/S
 • INCOM INTERNET A/S
 • INFOFLEX A/S
 • IT GRUPPEN A/S
 • IT-GROUP A/S
 • IT-GROUP RETAIL A/S
 • IT-GRUPPEN DANMARK A/S
 • IT-GRUPPEN DETAIL A/S
 • IT-GRUPPEN FINLAND A/S
 • IT-GRUPPEN FOOD A/S
 • IT-GRUPPEN HANDEL A/S
 • IT-GRUPPEN HOSPITALITY A/S
 • IT-GRUPPEN INDUSTRI A/S
 • IT-GRUPPEN NON-FOOD A/S
 • IT-GRUPPEN NORGE A/S
 • IT-GRUPPEN PRODUKTION A/S
 • IT-GRUPPEN RETAIL A/S
 • IT-GRUPPEN SVERIGE A/S
 • IT-GRUPPEN TRADING A/S
 • InfoCD A/S
 • JPA A/S
 • Kalkiatec. A/S
 • L5 Public Payroll Software A/S
 • NEOPROCESS A/S
 • Notarius A/S
 • P.J.DESIGN A/S
 • PM El-beregning A/S
 • Prosedo A/S
 • SILKEBORG DATA A/S
 • Silkeborg Datacentral A/S
 • Sonlinc A/S
 • Status System A/S
 • Statusdk A/S
 • THY DATA A/S
 • THY DATA AALBORG A/S
 • THY DATA CENTER A/S
 • THY DATA CENTER AALBORG A/S
 • THY DATA CENTER DEVELOPMENT A/S
 • THY DATA CENTER SYD A/S
 • THY DATA CENTER ØST A/S
 • THY DATA KOLDING A/S
 • THY DATA KØBENHAVN A/S
 • THY DATA THISTED A/S
 • THY DATA ÅRHUS A/S
 • THY DEVELOPMENT A/S
 • V.T.NIELSEN DATA A/S
 • VEST A/S
 • VEST DANMARK A/S
 • VITANI ENERGY SYSTEMS A/S
 • Webseller A/S
 • XACTOR A/S
 • XACTOR DEVELOPMENT A/S

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle og forhandle bindeledsydelser på basis af den til enhver tid værende teknologi på informationsområdet til den potentielle brugerkreds samt at eje hele eller dele af kapitalen i andre selskaber, der primært har det formål at udvikle og forhandle bindeledsydelser til den potentielle brugerkreds på basis af den til enhver tid gældende teknologi på informationsområdet eller at udvikle de hertil knyttede standardprodukter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand, af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

72.750.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

885

Reklamebeskyttelse

Nej