Find Invest Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. feb. 2018
 • CVR 39337436

Virksomheden Find Invest Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Egå. De blev etableret i 14. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.423 DKK, mens den i 2022 var på -7.890 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 46.037 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

-73%

Egenkapital

154’ DKK

-32%

Omsætning

-

Resultat før skat

46’ DKK

-73%

Årets resultat

202346.037 DKK
2022168.460 DKK
20211.942 DKK
2020-8.150 DKK
2019344.000 DKK
2018-39.420 DKK

Likviditetsgrad

21 %

-28%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

18 %

-28%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

868’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

150’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -21’
  -
  -21’
  46’
  -
  46’
  -
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  718’
  718’
  -
  -
  -
  -
  150’
  150’
  868’
  50’
  4’
  100’
  -
  154’
  -
  154’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  713’
  868’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Find Invest Holding ApS 14.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Egå Havvej 10 · DK-8250 Egå 11.03.2020
Egå Havvej 10 · DK-8250 Egå 14.02.2018 10.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-14 14.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Peter Find 14.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Find 14.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Find Invest Holding ApS

Egå Havvej 10
8250 Egå

CVR

39337436

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. februar 2018

P-nummer

1023351729

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn hermed tilknyttet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-