IMBTECH A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 9. sep. 1982
 • CVR 89901219

Virksomheden IMBTECH A/S befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 9. september 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 18.269.000 DKK, mens den i 2021 var på 12.755.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.309.230.000 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Francesco Galli.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.309.230’ DKK

+968%

Egenkapital

7.724.256’ DKK

+63%

Omsætning

1.887’ DKK

+3%

Resultat før skat

3.724.896’ DKK

+946%

Årets resultat

20223.309.230.000 DKK
2021309.803.000 DKK
20201.004.939.000 DKK
2019420.561.000 DKK
2018292.551.000 DKK
2017-852.365.012 DKK
2016-91.792.668 DKK
20151.348.636.950 DKK
2014525.874.413 DKK
2013388.355.873 DKK

Likviditetsgrad

130 %

-77%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

-2%
God

Overskudsgrad

947 %

+39%
God

Balance

8.560.982’ DKK

+65%

Bruttofortjeneste

18.269’ DKK

+43%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

84.466’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1.887’
  18.269’
  -394’
  -
  -
  17.875’
  3.720.595’
  -
  4.309’
  3.724.904’
  3.724.896’
  -
  3.724.896’
  -399.005’
  3.309.230’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  151.000’
  33.583’
  -
  -
  8.325.516’
  8.476.516’
  -
  -
  12’
  -
  64.453’
  84.466’
  8.560.982’
  10.000’
  7.656.676’
  36.375’
  -
  7.724.256’
  -
  7.724.256’
  771.535’
  771.535’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49.107’
  -
  -
  -
  65.191’
  8.560.982’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IMBTECH A/S 09.09.1982

Adresse

Adresse Fra Til
Arnakvej 62 · DK-8270 Højbjerg 07.03.2016
Strandvejen 94 · DK-8000 Aarhus C 26.01.2011 06.03.2016
Tranevej 29 · DK-8240 Risskov 09.09.1982 25.01.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.01.2008
652320 Investeringsselskaber 01.01.2007 31.12.2007
241400 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 09.09.1982 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-04-25 25.04.2016
2016-03-07 07.03.2016 24.04.2016
2015-11-05 05.11.2015 06.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
10.000.000 DKK 04.01.1995
500.000 DKK 30.08.1987 03.01.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør alene. 28.04.2011

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Pierpaolo Caldelari 12.06.2013
Monica Nduta Nymark Hegelund 25.04.2007
Natasha Hegelund Latif 10.07.1998 28.04.2011

Direktører

Navn Fra Til
Ib Nymark Hegelund 28.04.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ib Nymark Hegelund 09.09.1982

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IMBTECH A/S

Arnakvej 62
8270 Højbjerg

CVR

89901219

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

9. september 1982

P-nummer

1002829098

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ravnsbo@privat.dk

Telefon

86274747

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, formuepleje, holdingvirksomhed og dertil knyttet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør alene.

Registeret kapital

10.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja