DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 13. okt. 2011
 • CVR 33963556

Virksomheden DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i København S. De blev etableret i 13. oktober 2011 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Medarbejderstaben består af 3213 personer, hvor direktionen bl.a. består af Christian Schelde Jensby. I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Lars Kronow.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-
2022-
202155.300.000 DKK
202060.400.000 DKK
201992.900.000 DKK
201887.300.000 DKK
201785.800.000 DKK
201665.100.000 DKK
201563.900.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 13.10.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Weidekampsgade 6 · DK-2300 København S 13.10.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 13.10.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-01 01.06.2023
2022-06-01 01.06.2022 31.05.2023
2021-10-26 26.10.2021 31.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
52.804.000 DKK 01.06.2023
45.603.000 DKK 01.06.2022 31.05.2023
42.002.000 DKK 26.10.2021 31.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af et medlem af bestyrelsen i forening med komplementaren eller af den samlede bestyrelse. 02.11.2021
Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller med komplementaren eller af den samlede bestyrelse. 06.12.2012 01.11.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Rene Winther Pedersen 01.06.2023
Jane Whitlock 01.06.2023
Nidha Rizwan 01.09.2022

Direktører

Navn Fra Til
Christian Schelde Jensby 01.06.2023
Anders Vad Dons 01.12.2012 01.06.2023
Erik Holst Jørgensen 13.10.2011 01.12.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Weidekampsgade 6
2300 København S

CVR

33963556

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

13. oktober 2011

P-nummer

1017192430

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DANSK REVISION I AALBORG P/S
 • DELOITTE & TOUCHE BUSINESS CONSULTING P/S
 • DELOITTE & TOUCHE BUSINESS SERVICES P/S
 • DELOITTE & TOUCHE CONSULTING GROUP P/S
 • DELOITTE & TOUCHE HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
 • DELOITTE & TOUCHE MANAGEMENT SOLUTIONS P/S
 • DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
 • DELOITTE BUSINESS CONSULTING P/S
 • DELOITTE CAPITAL MARKET SERVICE P/S
 • DELOITTE CONSULTING P/S
 • DELOITTE CORPORATE FINANCE P/S
 • DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SERVICES P/S
 • DELOITTE FORENSIC SERVICE P/S
 • DELOITTE HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
 • DELOITTE REORGANISATION SERVICE P/S
 • DELOITTE ROSS TOHMATSU P/S
 • DELOITTE TOUCHE TOHMATSU P/S
 • DELOITTE TRANSACTION SERVICE P/S
 • DELOITTE, HASKINS & SELLS P/S
 • JYSK REVISIONSINSTITUT P/S
 • KOMMUNE OG AMTS REVISION DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
 • P/S REVISIONSCOMPAGNIET
 • REVISIONS- OG FORVALTNINGS-INSTITUTTET PARTNERSELSKAB
 • REVISIONSFIRMAET G.BRETLAU PARTNERSELSKAB
 • REVISIONSFIRMAET GRØNNING MIKKELSEN P/S
 • REVISIONSFIRMAET TAGE MØLLER P/S
 • REVISIONSPARTNERSELSKAB DE FORENEDE REVISIONSFIRMAER
 • RFI REVISION P/S
 • SCHØBEL & MARHOLT AIM MANAGEMENTKONSULENTER P/S
 • SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSPARTNERSELSKAB
 • SCHØBEL & MARHOLT RFI P/S

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

koebenhavn@deloitte.dk

Telefon

36102030

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive statsautoriseret revisionsvirksomhed, herunder sådanne former for økonomisk, regnskabsmæssig og skattemæssig rådgivning, ledelsesrådgivning eller anden konsultativ assistance, som bestyrelsen til enhver tid finder forenelig med statsautoriseret revisionsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller med komplementaren eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

52.804.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3213

Reklamebeskyttelse

Nej