POUL DUE JENSENS FOND

NORMAL
 • EFO
 • Etableret 19. maj 1975
 • CVR 83648813

Virksomheden POUL DUE JENSENS FOND befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Bjerringbro. De blev etableret i 19. maj 1975 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.949.000.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 9 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kim Nøhr Skibsted. I bestyrelsen sidder 20 personer, som ledes af bestyrelsesformand Flemming Konradsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.949.000’ DKK

> +999%

Egenkapital

25.384.000’ DKK

+21%

Omsætning

34.407.000’ DKK

+3%

Resultat før skat

-

Årets resultat

20234.949.000.000 DKK
2022268.000.000 DKK
20212.457.000.000 DKK
20201.917.000.000 DKK
20191.884.000.000 DKK
20181.465.000.000 DKK
20171.503.000.000 DKK
20161.498.000.000 DKK
20151.301.000.000 DKK
2014461.000.000 DKK
2013946.000.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

61 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

41.613.000’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30.572.000’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  34.407.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.949.000’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  1.135.000’
  7.112.000’
  -
  -
  -
  -
  11.041.000’
  5.663.000’
  -
  -
  -
  5.957.000’
  30.572.000’
  41.613.000’
  -
  24.211.000’
  -
  -
  25.384.000’
  28.000’
  25.384.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
POUL DUE JENSENS FOND 03.11.2014
POUL DUE JENSEN'S FOND 16.10.1999 02.11.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Poul Due Jensens Vej 7 · DK-8850 Bjerringbro 20.01.2023
Poul Due Jensens Vej 7 · DK-8850 Bjerringbro 01.01.2007 19.01.2023
Poul Due Jensens Vej 7 · DK-8850 Bjerringbro 16.10.1999 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2020
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 31.12.2019
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.09.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-03-04 04.03.2015
2014-11-03 03.11.2014 03.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
505.000.000 DKK 09.04.2002
390.000.000 DKK 05.04.2001 08.04.2002
370.000.000 DKK 04.04.2000 04.04.2001

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 03.11.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jesper Richter Rasmussen 13.03.2024
Søren Lund Nielsen 13.03.2024
Ágnes Eszter Pauer 13.03.2024

Direktører

Navn Fra Til
Kim Nøhr Skibsted 06.11.2018
Christian Hartvig 01.03.2014 06.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

POUL DUE JENSENS FOND

Poul Due Jensens Vej 7  - 11
8850 Bjerringbro

CVR

83648813

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

19. maj 1975

P-nummer

1002676395

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • GRUNDFOS FONDEN

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Fondens formål er at bidrage til at sikre og udbygge det økonomiske grundlag for fortsat beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis af den af fabrikant Poul Due Jensen skabte virksomhed (Grundfos selskaber i diverse lande). Fondens formål kan udvides til også at omfatte virksomheder, som bestyrelsen efter almindelige forretningsmæssige synspunkter skønner det rimeligt at erhverve helt eller delvis. I tilknytning til foranstående bør fonden have som mål at opkøbe henholdsvis at opnå forkøbsret til aktier i alle Grundfos selskaber, henholdsvis de tilknyttede virksomheder. - Dette kan i visse tilfælde nødvendiggøre ændringer i de pågældende virksomheders vedtægter m.v. Fonden har yderligere til opgave at medvirke til at sikre en dygtig, initiativrig og ansvarsbevidst ledelse af Grundfos selskaber og øvrige virksomheder, fonden måtte have investeret i. Fonden kan yde bidrag til almene upolitiske, videnskabelige, humanistiske, erhvervs- og miljømæssige samt sociale formål. Fonden kan med eller uden sikkerhed bevilge lån uden eller mod passende rente til personer, som bestyrelsen skønner det forsvarligt at støtte ved etablering af forretning, erhvervelse af ejendom, uddannelse, studierejser og studieophold, dog kun hvor lånet skønnes at være af særlig betydning for den pågældende. Det understreges, af fonden ingensinde må: 1. foretage udlodning eller tilbagebetaling af fondens midler til stifteren eller dennes descendenter 2. drive selvstændig erhvervsvirksomhed med fonden som personlig ansvarlig indehaver.

Tegningsregel

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

505.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

9

Reklamebeskyttelse

Nej