EY Godkendt Revisionspartnerselskab

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 2. jul. 2007
 • CVR 30700228

Virksomheden EY Godkendt Revisionspartnerselskab befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 2. juli 2007 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Medarbejderstaben består af 1970 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jan Momsen Huusmann. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Torben Poul Bender.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-
2021-
2020-
2019-
2018-
2017-
2016-
2015-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 01.07.2020
ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab 06.03.2015 30.06.2020
ERNST & YOUNG P/S 01.07.2014 05.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Dirch Passers Allé 36 · DK-2000 Frederiksberg 25.02.2021
Vestre Havnepromenade 1A · DK-9000 Aalborg 24.02.2021 24.02.2021
Dirch Passers Allé 36 · DK-2000 Frederiksberg 27.11.2019 23.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
980000 Uoplyst 02.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-16 16.12.2022
2021-03-10 10.03.2021 15.12.2022
2020-07-01 01.07.2020 09.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000.000 DKK 17.06.2011
200.000.000 DKK 22.01.2008 16.06.2011
500.000 DKK 02.07.2007 21.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to direktører i forening. 10.03.2021
Selskabet tegnes 1) af bestyrelsens formand eller næstformand i forening enten med en direktør eller med et bestyrelsesmedlem eller med komplementaren eller 2) af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. Selskabet tegnes endvidere af den samlede bestyrelse. 01.07.2014 09.03.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Hanne Kærhøg 20.11.2021
Carina Marie Korsgaard 01.09.2020
Mona Blønd 01.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jan Momsen Huusmann 01.09.2020
Jan Cotte Olsen 01.09.2020
Torben Poul Bender 02.07.2018 01.09.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
EY Partnership P/S 01.04.2014
Sanne Torpet 09.08.2010 18.02.2015
Anders Brønnum-Schou 01.11.2009 26.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg

CVR

30700228

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

2. juli 2007

P-nummer

1013415044

Moderselskab

Binavne

 • Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
 • Ernst & Young P/S

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

carsten.strunk@dk.ey.com

Telefon

73233000

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive statsautoriseret revisionsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to direktører i forening.

Registeret kapital

100.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1970

Reklamebeskyttelse

Ja