MICROSOFT DEVELOPMENT CENTER COPENHAGEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. nov. 1984
 • CVR 76247218

Virksomheden MICROSOFT DEVELOPMENT CENTER COPENHAGEN ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 2. november 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 129.026.000 DKK, mens den i 2022 var på 128.692.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 61.591.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 323 personer, hvor direktionen bl.a. består af Charlotte Mark Christensen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Keith Dolliver.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

61.591’ DKK

+101%

Egenkapital

2.163.595’ DKK

+3%

Omsætning

603.982’ DKK

+13%

Resultat før skat

78.394’ DKK

+102%

Årets resultat

202361.591.000 DKK
2022-7.097.924.000 DKK
202138.734.000 DKK
202036.856.000 DKK
201943.026.000 DKK
201844.382.000 DKK
201734.231.000 DKK
201635.906.000 DKK
201547.843.000 DKK
201445.326.000 DKK
201369.777.000 DKK

Likviditetsgrad

239 %

+2%
God

Afkastningsgrad

2 %

-16%
Svag

Soliditetsgrad

94 %

-1%
God

Overskudsgrad

7 %

-23%
Tilfredsst.

Balance

2.303.851’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

129.026’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

140.256’ DKK

+16%

Tilgodehavende

283.833’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  603.982’
  129.026’
  -382.857’
  -
  -
  43.018’
  35.406’
  -
  -
  35.406’
  78.394’
  -
  78.394’
  -16.803’
  61.591’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  61.667’
  15.813’
  49.429’
  126.909’
  -
  17.169’
  -
  1.893.109’
  2.020.018’
  -
  -
  266.009’
  5.510’
  -
  283.833’
  2.303.851’
  37.264’
  246.331’
  1.880.000’
  -
  2.163.595’
  -
  2.163.595’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21.693’
  -
  -
  -
  15.942’
  10.935’
  -
  118.563’
  2.303.851’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MICROSOFT DEVELOPMENT CENTER COPENHAGEN ApS 23.12.2005
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS ApS 28.08.2002 22.12.2005
NAVISION A/S 12.09.2001 27.08.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Kanalvej 7 · DK-2800 Kgs. Lyngby 28.10.2015
Frydenlunds Alle 6 · DK-2950 Vedbæk 01.01.2007 27.10.2015
Frydenlunds Alle 6 · DK-2950 Vedbæk 02.11.1984 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722100 Udvikling af standardsoftware 01.01.2004 31.12.2007
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 01.01.2003 31.12.2003

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-08 08.12.2022
2016-12-02 02.12.2016 07.12.2022
2014-11-26 26.11.2014 01.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
37.263.946 DKK 14.09.2007
37.262.571 DKK 06.03.2007 13.09.2007
37.255.283 DKK 20.11.2006 05.03.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem alene, af den samlede direktion i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. 02.12.2016
Selskabet tegnes af formanden, næstformanden, Jean-Yves Art, direktionen, eller af den samlede bestyrelse. 26.11.2014 01.12.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Leigh Anne Kiviat 22.11.2016
Jean-Yves Art 25.09.2006 22.11.2016
Horacio Gutierrez 28.08.2002 25.09.2006

Direktører

Navn Fra Til
Charlotte Mark Christensen 17.06.2009
Klaus Holse 29.11.2004 17.06.2009
Hans Rene Stockner 01.10.2003 29.11.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MICROSOFT DEVELOPMENT CENTER COPENHAGEN ApS

Kanalvej 7
2800 Kgs. Lyngby

CVR

76247218

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. november 1984

P-nummer

1002485144

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS ApS
 • MICROSOFT DYNAMICS ApS
 • NAVISION ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er - direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser eller som deltager i andre virksomheder - at udvikle, fremstille, markedsføre og sælge EDB-programmer og relaterede produkter til virksomhedsledelse og -drift samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem alene, af den samlede direktion i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

Registeret kapital

37.263.946 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

323

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller