Skypuzzler ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2022
 • CVR 43004433

Virksomheden Skypuzzler ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København K. De blev etableret i 22. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.533.058 DKK, mens den i 2022 var på -209.088 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 827.556 DKK.

Medarbejderstaben består af 6 personer, hvor direktionen bl.a. består af Morten Skov Jørgensen. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Frank Madsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

828’ DKK

+603%

Egenkapital

4.429’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.022’ DKK

+587%

Årets resultat

2023827.556 DKK
2022-164.429 DKK

Likviditetsgrad

3.003 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

20 %

God

Soliditetsgrad

88 %

+317%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.028’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

2.533’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

389’ DKK

-10%

Tilgodehavende

3.790’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.533’
  -1.471’
  -34’
  -
  1.028’
  3’
  -9’
  -
  -6’
  1.022’
  -
  1.022’
  -195’
  828’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  1.112’
  1.112’
  30’
  96’
  -
  126’
  -
  -
  -
  -
  1.238’
  -
  149’
  -
  264’
  3.361’
  3.790’
  5.028’
  45’
  -141’
  -
  -
  4.429’
  -
  4.429’
  211’
  211’
  -
  -
  -
  -
  263’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  126’
  5.028’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skypuzzler ApS 22.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Østergade 16 · DK-1100 København K 22.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 22.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-11-10 10.11.2023
2023-11-02 02.11.2023 09.11.2023
2022-10-18 18.10.2022 01.11.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
45.000 DKK 10.11.2023
40.500 DKK 22.01.2022 09.11.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 15.03.2024
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 06.11.2023 14.03.2024
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 22.01.2022 05.11.2023

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Ronni Winkler Østergaard 18.10.2022
Morten Skov Jørgensen 18.10.2022
Kenny Erleben 18.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Morten Skov Jørgensen 22.01.2022
Ronni Winkler Østergaard 22.01.2022
Jesper Skou 22.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Skou 22.01.2022 31.10.2022
Morten Skov Jørgensen 22.01.2022 31.10.2022
Ronni Winkler Østergaard 22.01.2022 31.10.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skypuzzler ApS

Østergade 16
1100 København K

CVR

43004433

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2022

P-nummer

1027934826

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesper.skou@skypuzzler.com

Telefon

40296792

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

45.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Ja