AAM-Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2022
 • CVR 42974544

Virksomheden AAM-Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gilleleje. De blev etableret i 6. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.280 DKK, mens den i 2022 var på -6.329 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.151 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+5%

Egenkapital

27’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+5%

Årets resultat

2023-6.151 DKK
2022-6.453 DKK

Likviditetsgrad

105 %

-18%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

8 %

-74%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

330’ DKK

+215%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

316’ DKK

+246%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  -
  -
  -
  -
  226’
  316’
  330’
  40’
  -13’
  -
  -
  27’
  -
  27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  302’
  330’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AAM-Holding ApS 06.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Østre Alle 84 · DK-3250 Gilleleje 06.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-06 06.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Skou 06.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Skou 06.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AAM-Holding ApS

Østre Alle 84
3250 Gilleleje

CVR

42974544

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2022

P-nummer

1027898935

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40296792

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-