Brdr. Grønnebæk Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jun. 2021
 • CVR 42460931

Virksomheden Brdr. Grønnebæk Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Hedensted. De blev etableret i 14. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -74.761 DKK, mens den i 2021 var på -20.880 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -222.013 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-222’ DKK

-806%

Egenkapital

-207’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-283’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-222.013 DKK
2021-24.507 DKK

Likviditetsgrad

6 %

-75%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+53%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-3 %

-273%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

7.537’ DKK

+669%

Bruttofortjeneste

-75’ DKK

-258%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

496’ DKK

+102%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -75’
  -
  -
  -
  -75’
  -
  -208’
  -
  -208’
  -283’
  -
  -283’
  -61’
  -222’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.040’
  -
  -
  -
  -
  7.040’
  -
  -
  -
  410’
  24’
  496’
  7.537’
  40’
  -247’
  -
  -
  -207’
  -
  -207’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.438’
  -
  2.633’
  -
  7.743’
  7.537’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Brdr. Grønnebæk Ejendomme ApS 14.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ndr. Fabriksvej 21A · DK-8722 Hedensted 31.01.2023
Ndr. Fabriksvej 5C · DK-8722 Hedensted 21.06.2022 30.01.2023
Ndr. Fabriksvej 21A · DK-8722 Hedensted 14.06.2021 20.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 31.03.2022
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 14.06.2021 30.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-07-28 28.07.2022
2022-07-27 27.07.2022 27.07.2022
2021-06-14 14.06.2021 26.07.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 28.07.2022
Virksomheden tegnes af direktionen. 27.07.2022 27.07.2022
Selskabet tegnes af direktionen. 14.06.2021 26.07.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Grønnebæk Laursen 14.06.2021
Jonas Grønnebæk Laursen 14.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Grønnebæk Laursen 14.06.2021
Jonas Grønnebæk Laursen 14.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Brdr. Grønnebæk Ejendomme ApS

Ndr. Fabriksvej 21
8722 Hedensted

CVR

42460931

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juni 2021

P-nummer

1027253640

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

60169111

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i fast ejendom, udlejning og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja