Jogla Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jun. 2021
 • CVR 42449598

Virksomheden Jogla Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 8. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 270.687 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

271’ DKK

Egenkapital

311’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

271’ DKK

Likviditetsgrad

228.671 %

God

Afkastningsgrad

34 %

God

Soliditetsgrad

39 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

793’ DKK

Bruttofortjeneste

271’ DKK

Gældsforpligtelser

482’ DKK

Tilgodehavende

462’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  271’
  -
  -
  0
  271’
  2’
  -2’
  283’
  283’
  271’
  -
  271’
  0
  271’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  323’
  0
  -
  331’
  331’
  -
  -
  462’
  -
  -
  462’
  793’
  40’
  213’
  57’
  -
  311’
  -
  311’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  482’
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  793’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jogla Holding ApS 08.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Fredrik Bajers Gade 5 · DK-8700 Horsens 08.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-08 08.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 08.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Grønnebæk Laursen 08.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Grønnebæk Laursen 08.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jogla Holding ApS

Fredrik Bajers Gade 5
8700 Horsens

CVR

42449598

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juni 2021

P-nummer

1027240158

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre selskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-