JGL Holding Hedensted ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jun. 2021
 • CVR 42439533

Virksomheden JGL Holding Hedensted ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hedensted. De blev etableret i 3. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.606 DKK, mens den i 2021 var på 1.857.853 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 52.821 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

53’ DKK

-97%

Egenkapital

3.518’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

55’ DKK

-97%

Årets resultat

202252.821 DKK
20211.860.471 DKK

Likviditetsgrad

202 %

+112%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

73 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.787’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.566’ DKK

+394%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  30’
  -39’
  181’
  172’
  55’
  -
  55’
  -2’
  53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.220’
  -
  -
  2.220’
  2.220’
  -
  -
  1.844’
  -
  15’
  2.566’
  4.787’
  40’
  1.239’
  59’
  -
  3.518’
  -
  3.518’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  6’
  494’
  1.269’
  4.787’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JGL Holding Hedensted ApS 03.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Dalbylunden 7 · DK-8722 Hedensted 03.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-01 01.06.2023
2021-06-03 03.06.2021 31.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 03.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Grønnebæk Laursen 03.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Grønnebæk Laursen 03.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JGL Holding Hedensted ApS

Dalbylunden 7
8722 Hedensted

CVR

42439533

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juni 2021

P-nummer

1027228808

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej