Freedom Padel ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2020
 • CVR 41961503

Virksomheden Freedom Padel ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 15. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.000 DKK, mens den i 2021 var på -3.975 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.646 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4’ DKK

+153%

Egenkapital

37’ DKK

+11%

Omsætning

5’ DKK

Resultat før skat

4’ DKK

+153%

Årets resultat

20223.646 DKK
2021-6.917 DKK

Likviditetsgrad

91 %

+3%
Svag

Afkastningsgrad

5 %

+226%
Svag

Soliditetsgrad

50 %

+39%
God

Overskudsgrad

80 %

God

Balance

74’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

4’ DKK

+201%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  5’
  4’
  -
  -
  -
  4’
  -
  0
  -
  0
  4’
  -
  4’
  -
  4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  0
  8’
  34’
  74’
  40’
  -3’
  -
  -
  37’
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  74’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Freedom Padel ApS 15.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Irisvej 9 · DK-2700 Brønshøj 15.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-15 15.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 15.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Bang Marcussen 15.12.2020
Oliver Bjerre Denal 15.12.2020
Andreas Gefke 15.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Bang Marcussen 15.12.2020
Oliver Bjerre Denal 15.12.2020
Andreas Gefke 15.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Freedom Padel ApS

Irisvej 9
2700 Brønshøj

CVR

41961503

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2020

P-nummer

1026606892

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja