BGWJ Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2017
 • CVR 38906631

Virksomheden BGWJ Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København SV. De blev etableret i 1. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 191.974 DKK, mens den i 2021 var på 267.671 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 795.178 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

795’ DKK

+170%

Egenkapital

-286’ DKK

+74%

Omsætning

-

Resultat før skat

795’ DKK

+164%

Årets resultat

2022795.178 DKK
2021-1.130.681 DKK
20200 DKK
2019-49.999 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

77 %

+52%
Svag

Afkastningsgrad

19 %

God

Soliditetsgrad

-28 %

+70%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.026’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

192’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.016’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  192’
  -
  -
  -
  192’
  -
  -
  605’
  605’
  795’
  -
  795’
  -
  795’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  -
  -
  -
  640’
  1’
  1.016’
  1.026’
  50’
  -336’
  -
  -
  -286’
  -
  -286’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.311’
  1.026’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BGWJ Holding ApS 01.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Dexter Gordons Vej 11 · DK-2450 København SV 01.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-01 01.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Brian Gabel Westh Jensen 01.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Gabel Westh Jensen 01.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BGWJ Holding ApS

Dexter Gordons Vej 11
2450 København SV

CVR

38906631

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2017

P-nummer

1022805599

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-