Bangmao Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2017
 • CVR 38339613

Virksomheden Bangmao Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 6. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -752.747 DKK, mens den i 2021 var på -2.806 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -678.685 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-679’ DKK

< -999%

Egenkapital

2.664’ DKK

-20%

Omsætning

-750’ DKK

-784%

Resultat før skat

-813’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-678.685 DKK
2021-3.484 DKK
2020-430.102 DKK
20193.308.226 DKK
2018-885 DKK
2017-20.900 DKK

Likviditetsgrad

117 %

+19%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-14 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

-3%
God

Overskudsgrad

108 %

> +999%
God

Balance

5.822’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-753’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.804’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -750’
  -753’
  -60’
  -
  3’
  -813’
  -
  0
  -
  0
  -813’
  -
  -813’
  -134’
  -679’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.018’
  3.018’
  -
  -
  -
  2.780’
  24’
  2.804’
  5.822’
  50’
  2.614’
  -
  -
  2.664’
  -
  2.664’
  756’
  756’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.402’
  5.822’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bangmao Invest ApS 06.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Irisvej 9 · DK-2700 Brønshøj 11.10.2018
Stampesgade 7 · DK-1702 København V 06.01.2017 10.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-06 06.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 06.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Bang Marcussen 06.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Bang Marcussen 06.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bangmao Invest ApS

Irisvej 9
2700 Brønshøj

CVR

38339613

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2017

P-nummer

1022101915

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jacobbangmarcussen@gmail.com

Telefon

40335253

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og eje anparter i forskellige investeringsprojekter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-