inProcess ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2020
 • CVR 41474742

Virksomheden inProcess ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Nykøbing M. De blev etableret i 24. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.085 DKK, mens den i 2022 var på 28.485 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.143 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-11’ DKK

-151%

Egenkapital

43’ DKK

-21%

Omsætning

-

Resultat før skat

-11’ DKK

-140%

Årets resultat

2023-11.143 DKK
202221.980 DKK
2021-8.298 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-20 %

-155%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

56’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-139%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  -
  0
  -
  0
  -11’
  -
  -11’
  -
  -11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  56’
  -
  56’
  40’
  3’
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  13’
  56’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
inProcess ApS 24.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Fredensvej 14 · DK-7900 Nykøbing M 24.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 24.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-24 24.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 24.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Erna Pedersen 01.07.2020
Torben Eilskov Leth 01.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Eilskov Leth 24.06.2020
Erna Pedersen 24.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

inProcess ApS

Fredensvej 14
7900 Nykøbing M

CVR

41474742

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2020

P-nummer

1025979962

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@inprocess.company

Telefon

51309020

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er udvikling, drift og salg af software løsninger til projektkrav og forretningsproces modning

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller