TELVERA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2007
 • CVR 30353498

Virksomheden TELVERA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Nykøbing M. De blev etableret i 8. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 31.656 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

32’ DKK

-8%

Egenkapital

1.095’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

-11%

Årets resultat

202331.656 DKK
202234.431 DKK
2021236.704 DKK
2020393.773 DKK
2019359.884 DKK
201899.105 DKK
2017338.173 DKK
201676.353 DKK
20150 DKK
20140 DKK
201341.906 DKK
2012-9.940 DKK

Likviditetsgrad

180 %

God

Afkastningsgrad

3 %

-8%
Svag

Soliditetsgrad

96 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.135’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

73’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  6’
  32’
  -
  -2’
  -
  -2’
  30’
  -
  30’
  -2’
  32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.042’
  -
  -
  1.062’
  1.062’
  -
  -
  -
  -
  28’
  73’
  1.135’
  125’
  670’
  59’
  -
  1.095’
  -
  1.095’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  -
  -2’
  5’
  -
  41’
  1.135’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TELVERA HOLDING ApS 08.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Fredensvej 14 · DK-7900 Nykøbing M 31.03.2009
Dyrskuevej 3 · DK-7900 Nykøbing M 08.03.2007 30.03.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 08.03.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-19 19.12.2013
2007-03-08 08.03.2007 18.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.03.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. 08.03.2007

Direktører

Navn Fra Til
Torben Eilskov Leth 08.03.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Eilskov Leth 08.03.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TELVERA HOLDING ApS

Fredensvej 14
7900 Nykøbing M

CVR

30353498

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2007

P-nummer

1013102674

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt ved egne aktiviteter eller gennem datterselskaber at investere i aktier, værdipapirer og anden finansieringsvirksomhed, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-