EP Management Consulting Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jul. 2016
 • CVR 37904570

Virksomheden EP Management Consulting Holding ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Egå. De blev etableret i 26. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.500 DKK, mens den i 2021 var på -9.241 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 17.262 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

17’ DKK

+386%

Egenkapital

4.792’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

17’ DKK

+386%

Årets resultat

202217.262 DKK
2021-6.033 DKK
202064.403 DKK
201914.099 DKK
2018-94.508 DKK
2017-78 DKK
2016-5.070 DKK

Likviditetsgrad

1.203 %

-91%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.879’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.046’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  29’
  -4’
  -
  25’
  17’
  -
  17’
  -
  17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.807’
  -
  -
  3.833’
  3.833’
  -
  -
  82’
  365’
  599’
  1.046’
  4.879’
  50’
  -286’
  60’
  -
  4.792’
  -
  4.792’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  87’
  4.879’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EP Management Consulting Holding ApS 26.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Skæring Parkvej 55 · DK-8250 Egå 26.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 24.05.2018
999999 Uoplyst 26.07.2016 23.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-26 26.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 26.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Erna Pedersen 26.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erna Pedersen 26.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EP Management Consulting Holding ApS

Skæring Parkvej 55
8250 Egå

CVR

37904570

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juli 2016

P-nummer

1021631678

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens, der efter direktionens skøn er forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-