Celonis ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2020
 • CVR 41449691

Virksomheden Celonis ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 16. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 14.448.346 DKK, mens den i 2021 var på 3.445.906 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 631.292 DKK.

Medarbejderstaben består af 17 personer, hvor direktionen bl.a. består af Bastian Nominacher.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

631’ DKK

+467%

Egenkapital

783’ DKK

+417%

Omsætning

-

Resultat før skat

813’ DKK

+455%

Årets resultat

2022631.292 DKK
2021111.355 DKK

Likviditetsgrad

122 %

+10%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

19 %

+89%
God

Soliditetsgrad

18 %

+81%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.342’ DKK

+186%

Bruttofortjeneste

14.448’ DKK

+319%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.342’ DKK

+186%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  14.448’
  -13.620’
  -
  -
  828’
  14’
  -29’
  -
  -15’
  813’
  -
  813’
  -182’
  631’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  673’
  3.560’
  4.342’
  4.342’
  40’
  743’
  -
  -
  783’
  -
  783’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.895’
  -
  -
  -
  27’
  1.560’
  3.559’
  4.342’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Celonis ApS 16.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Tuborg Boulevard 12 · DK-2900 Hellerup 06.04.2022
Ryvangs Allé 44 · DK-2900 Hellerup 16.06.2020 05.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 16.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-07-27 27.07.2022
2020-12-30 30.12.2020 26.07.2022
2020-06-16 16.06.2020 29.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 16.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Bastian Nominacher 16.06.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Celonis SE 16.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Celonis ApS

Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup

CVR

41449691

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2020

P-nummer

1025947696

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle software og cloud tjenester og foretage salg og distribuering heraf samt at yde konsulent tjenester i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

17

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-