Celonis ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2020
 • CVR 41449691

Virksomheden Celonis ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 16. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 21.161.930 DKK, mens den i 2022 var på 14.448.346 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.006.041 DKK.

Medarbejderstaben består af 18 personer, hvor direktionen bl.a. består af Bastian Nominacher.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.006’ DKK

+59%

Egenkapital

1.789’ DKK

+129%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.255’ DKK

+54%

Årets resultat

20231.006.041 DKK
2022631.292 DKK
2021111.355 DKK

Likviditetsgrad

131 %

+8%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

17 %

-9%
God

Soliditetsgrad

24 %

+32%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.513’ DKK

+73%

Bruttofortjeneste

21.162’ DKK

+46%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.513’ DKK

+73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  21.162’
  -19.854’
  -
  -
  1.308’
  -
  -72’
  -
  -72’
  1.255’
  -
  1.255’
  -249’
  1.006’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.831’
  3.549’
  7.513’
  7.513’
  40’
  1.749’
  -
  -
  1.789’
  -
  1.789’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.849’
  -
  -
  -
  166’
  -
  5.724’
  7.513’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Celonis ApS 16.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 60 · DK-2900 Hellerup 06.10.2023
Tuborg Boulevard 12 · DK-2900 Hellerup 06.04.2022 05.10.2023
Ryvangs Allé 44 · DK-2900 Hellerup 16.06.2020 05.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 16.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-28 28.03.2023
2022-07-27 27.07.2022 27.03.2023
2020-12-30 30.12.2020 26.07.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 16.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Vanessa English Candela 01.02.2024
Hazel Thakkar Lall 01.02.2024
Bastian Nominacher 16.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Celonis ApS

Strandvejen 60
2900 Hellerup

CVR

41449691

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2020

P-nummer

1025947696

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle software og cloud tjenester og foretage salg og distribuering heraf samt at yde konsulent tjenester i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

18

Reklamebeskyttelse

Ja