BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 15. aug. 1997
 • CVR 20222670

Virksomheden BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 15. august 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 67.784.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 1492 personer, hvor direktionen bl.a. består af Stig Holst Hartwig. I bestyrelsen sidder 10 personer, som ledes af bestyrelsesformand Ole Christian Kastberg Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

67.784’ DKK

+35%

Egenkapital

145.981’ DKK

+23%

Omsætning

1.273.164’ DKK

+8%

Resultat før skat

88.022’ DKK

+35%

Årets resultat

202267.784.000 DKK
202150.197.000 DKK
202053.209.000 DKK
201953.960.000 DKK
201854.265.000 DKK
201735.616.000 DKK
201646.005.000 DKK
201546.885.000 DKK
201438.482.000 DKK
201336.563 DKK

Likviditetsgrad

118 %

+10%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

14 %

+46%
God

Soliditetsgrad

24 %

+38%
God

Overskudsgrad

7 %

+20%
Tilfredsst.

Balance

605.750’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

431.134’ DKK

-18%

Tilgodehavende

433.381’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1.273.164’
  -
  -920.044’
  -32.732’
  -
  85.638’
  6.284’
  -3.900’
  -
  2.384’
  88.022’
  -
  88.022’
  -
  67.784’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  139.057’
  139.057’
  2.685’
  14.535’
  -
  17.220’
  -
  -
  16.092’
  16.092’
  172.369’
  -
  199.123’
  -
  1.450’
  74.760’
  433.381’
  605.750’
  4.950’
  66.031’
  75.000’
  -
  145.981’
  -
  145.981’
  28.635’
  28.635’
  -
  -
  -
  62.198’
  63.083’
  -
  -
  55’
  -
  27.253’
  257.949’
  368.051’
  605.750’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 26.11.2009
BDO SCANREVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB 28.02.1998 25.11.2009
A/S PSE 17 NR. 1056 15.08.1997 27.02.1998

Adresse

Adresse Fra Til
Kystvejen 29 · DK-8000 Aarhus C 19.08.2010
Åboulevarden 11 · DK-8000 Århus C 26.11.2009 18.08.2010
Markedspladsen 2 · DK-7400 Herning 30.05.2002 25.11.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 15.08.1997 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-15 15.12.2022
2021-12-17 17.12.2021 14.12.2022
2020-12-10 10.12.2020 16.12.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
4.950.000 DKK 17.03.2000
4.900.000 DKK 15.12.1999 16.03.2000
4.850.000 DKK 14.12.1998 14.12.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem. 27.11.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lasse Jensen 01.02.2023
Ole Christian Kastberg Nielsen 17.12.2021 18.01.2022
Dorte Larsen 17.12.2021

Direktører

Navn Fra Til
Stig Holst Hartwig 02.01.2012
Jann Søndergaard Mikkelsen 01.10.2011 02.01.2012
Anders Heede 01.02.2008 01.10.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Kystvejen 29
8000 Aarhus C

CVR

20222670

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

15. august 1997

P-nummer

1006154937

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BDO DANMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • BDO DEBAT, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • BDO INFORMERER, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • BDO Kommunernes Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 • BDO REVISION OG RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • BDO SKAT, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • BGC REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • BØRKOP REVISIONSKONTOR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • CARL JOHAN NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • CENTER REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • COLDING & PEDERSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • DATA FYN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • DEPECHEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • HALFDAN OLSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • HJØRRING REVISIONSKONTOR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • IKAST REVISIONSKONTOR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • JENSEN & RATH, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • JRI, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • KAJ OLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • KR Kommunernes Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 • KRONE SERVICE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • Kommunernes Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 • LEO HANSEN, STATAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • Lillebælt Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 • Mploy, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 • Nordfyns Revisionskontor, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 • PALSGAARD & HANSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • PARTNER REVISION VEST, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • PARTNER REVISION VEST, VARDE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • PETTERSON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • PLUS REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • R2 REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • RASBORG & PARTNERE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISION FYN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONNORD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONSCENTRET FYN BØRGE H. KRAGERUPS EFTF., STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONSFIRMAET BREGNBALLE & MØLLER HANSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONSFIRMAET DYHRBERG NIELSEN & MALLING SØRENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONSFIRMAET ENGEDAL SØRENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONSFIRMAET FINN MADSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONSFIRMAET KRETZSCHMAR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONSFIRMAET PREBEN LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONSFIRMAET STEEN ANDERSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONSKONTORET I FREDERIKSHAVN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONSKONTORET I NYKØBING M, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISIONSSELSKABET AF 1903, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • REVISOR-RINGEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • RV REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • Revision 1 ved Erling Thomsen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 • Revisionsfirmaet Niels-Erik Østergaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 • Revisionsfirmaet Villy Jensen, Søndersø, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 • Revisor Team Nord, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 • SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • SVENSSON REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • TAX WATCH, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • TOPREVISION, TOM O. PETTERSON & C0, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
 • Toldkonsulenterne, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 • Ulla Lærke Registrerede revisorer, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 • VEJLE REVISIONSKONTOR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bdo@bdo.dk

Telefon

89307800

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

4.950.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1492

Reklamebeskyttelse

Ja