NextGen Verification ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jun. 2019
 • CVR 40603492

Virksomheden NextGen Verification ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 21. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.965 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-52%

Egenkapital

30’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

-52%

Årets resultat

2022-1.965 DKK
2021-1.290 DKK
2020-7.057 DKK

Likviditetsgrad

1.044 %

-20%
God

Afkastningsgrad

-7 %

-72%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

33’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -1’
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  33’
  33’
  40’
  -2’
  -
  -8’
  30’
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  33’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NextGen Verification ApS 21.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Tjørnegårdsvej 14 · DK-2820 Gentofte 21.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 21.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-21 21.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 21.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Satbinder Singh Ram 01.07.2019
Kenneth Thorøe-Hansen 01.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Thorøe-Hansen 21.06.2019
Satbinder Singh Ram 21.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NextGen Verification ApS

Tjørnegårdsvej 14
2820 Gentofte

CVR

40603492

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 2019

P-nummer

1024805642

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@nextgenverification.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-