M2M Connect ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2018
 • CVR 39675129

Virksomheden M2M Connect ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 25. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 894.782 DKK, mens den i 2021 var på 903.511 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 75.112 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Satbinder Singh Ram.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

75’ DKK

+380%

Egenkapital

463’ DKK

+30%

Omsætning

-

Resultat før skat

97’ DKK

+381%

Årets resultat

202275.112 DKK
202115.640 DKK
202010.957 DKK
201995.030 DKK
2018159.857 DKK

Likviditetsgrad

314 %

-27%
God

Afkastningsgrad

20 %

-21%
God

Soliditetsgrad

68 %

-11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

679’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

895’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

679’ DKK

+46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  895’
  -758’
  -
  -
  137’
  1’
  -
  -
  1’
  97’
  -
  97’
  -22’
  75’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  419’
  -
  35’
  101’
  679’
  679’
  50’
  413’
  -
  -
  463’
  -
  463’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  216’
  679’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M2M Connect ApS 25.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Købelevvej 10B · DK-2730 Herlev 25.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 25.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-25 25.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 25.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Satbinder Singh Ram 25.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Satbinder Singh Ram 25.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M2M Connect ApS

Købelevvej 10
2730 Herlev

CVR

39675129

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2018

P-nummer

1023740253

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

satbinderram@msn.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, salg af tjenesteydelser, produktion samt produktudvikling.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-