LK CONSULT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. okt. 2013
 • CVR 35521623

Virksomheden LK CONSULT ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 25. oktober 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.382 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+36%

Egenkapital

58’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+36%

Årets resultat

2022-1.382 DKK
2021-2.148 DKK
2020-3.675 DKK
2019-399 DKK
2018-1.166 DKK
2017-836 DKK
2016-16.162 DKK
2015-6.215 DKK
201491.627 DKK
201316.105 DKK

Likviditetsgrad

2.971 %

+59%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+35%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

59’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

39’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  3’
  28’
  39’
  59’
  80’
  -1’
  -
  -21’
  58’
  -
  58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1’
  59’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LK CONSULT ApS 25.10.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Tjørnegårdsvej 14 · DK-2820 Gentofte 25.10.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.11.2013
999999 Uoplyst 25.10.2013 31.10.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-10-25 25.10.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 25.10.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.10.2013

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Thorøe-Hansen 01.11.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Thorøe-Hansen 25.10.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LK CONSULT ApS

Tjørnegårdsvej 14
2820 Gentofte

CVR

35521623

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. oktober 2013

P-nummer

1018855115

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kth@lkconsult.biz

Telefon

40518659

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ledelsesrådgivning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-