Omada Group ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. okt. 2018
 • CVR 39969130

Virksomheden Omada Group ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 25. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -79.186.000 DKK.

I bestyrelsen sidder 8 personer, som ledes af bestyrelsesformand Morten Grube Weicher.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-79.186’ DKK

+100%

Egenkapital

627.768’ DKK

-100%

Omsætning

202.260’ DKK

-100%

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-79.186.000 DKK
2020-82.045.000.000 DKK
2019-153.605.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

71 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

878.587’ DKK

-100%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

104.199’ DKK

-100%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  202.260’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -79.186’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  19.013’
  -
  -
  -
  -
  774.388’
  -
  -
  -
  -
  25.687’
  104.199’
  878.587’
  -
  613.797’
  -
  -
  627.768’
  -
  627.768’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Omada Group ApS 25.05.2021
Gubernare TopCo ApS 25.10.2018 24.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Østerbrogade 135 · DK-2100 København Ø 14.01.2019
Nørregade 21 · DK-1165 København K 25.10.2018 13.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-21 21.02.2022
2021-06-14 14.06.2021 20.02.2022
2021-06-11 11.06.2021 13.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
9.433.166 DKK 21.02.2022
9.105.767 DKK 14.06.2021 20.02.2022
9.095.519 DKK 11.06.2021 13.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør sammen med to næstformænd for bestyrelsen eller af formanden for bestyrelsen sammen med to næstformænd for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 12.12.2018
Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør alene. 25.10.2018 11.12.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Bradley Hibbert 15.06.2021
John Dawson Clark 01.08.2019
Franck Leon Cohen 03.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Morten Grube Weicher 25.10.2018
Sebastian Ramin Künne 25.10.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Morpheus ApS 21.02.2022
GRO Holding VII ApS 21.02.2022
Gubernare Holdings Jersey Limited 21.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Omada Group ApS

Østerbrogade 135
2100 København Ø

CVR

39969130

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. oktober 2018

P-nummer

1024072149

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, der driver virksomhed inden for Identity Management and Access Governance, samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør sammen med to næstformænd for bestyrelsen eller af formanden for bestyrelsen sammen med to næstformænd for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

9.433.167 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja