Hutlihut ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. sep. 2018
 • CVR 39891980

Virksomheden Hutlihut ApS befinder sig i branchen "Udgivelse af computerspil" og har adresse i København K. De blev etableret i 13. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.284.390 DKK, mens den i 2021 var på 2.052.061 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -150.189 DKK.

Medarbejderstaben består af 11 personer, hvor direktionen bl.a. består af Daniel Christoffer Windfeld Schmidt. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Benjamin Frimann Lund.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-150’ DKK

-43%

Egenkapital

-5.702’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-192’ DKK

-43%

Årets resultat

2022-150.189 DKK
2021-105.256 DKK
2020-5.883.119 DKK
2019-123.019 DKK

Likviditetsgrad

147 %

-44%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

-53%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-109 %

+23%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.237’ DKK

+34%

Bruttofortjeneste

4.284’ DKK

+109%

Gældsforpligtelser

10.938’ DKK

+16%

Tilgodehavende

5.185’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4.284’
  -4.261’
  -11’
  -
  12’
  -
  -203’
  -
  -203’
  -192’
  -
  -192’
  -41’
  -150’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  -
  -
  48’
  48’
  52’
  -
  680’
  -
  168’
  2.577’
  5.185’
  5.237’
  52’
  -5.754’
  -
  -
  -5.702’
  -
  -5.702’
  -
  -
  -
  -
  -
  7.405’
  7.405’
  -
  -
  -
  -
  255’
  701’
  3.533’
  5.237’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hutlihut ApS 13.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Langebrogade 4 · DK-1411 København K 02.02.2021
Jorcks Passage 1A · DK-1162 København K 31.10.2018 01.02.2021
Jorcks Passage 1A · DK-1162 København K 13.09.2018 30.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
582100 Udgivelse af computerspil 13.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-13 13.03.2020
2019-04-01 01.04.2019 12.03.2020
2019-02-20 20.02.2019 31.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
52.319 DKK 20.02.2019
51.410 DKK 28.01.2019 19.02.2019
51.137 DKK 19.10.2018 27.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren. 13.09.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Tom Flemming Clausen 13.09.2018
Daniel Christoffer Windfeld Schmidt 13.09.2018
Daniel Christoffer Windfeld 13.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Christoffer Windfeld Schmidt 13.09.2018
Daniel Christoffer Windfeld 13.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Antoft 04.12.2020 01.09.2022
Benjamin Frimann Lund 13.09.2018
Daniel Christoffer Windfeld 13.09.2018 03.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hutlihut ApS

Langebrogade 4
1411 København K

CVR

39891980

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. september 2018

P-nummer

1023988387

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Hutlihut Games ApS

Branchekode

582100
Udgivelse af computerspil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@hutlihut.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med spiludvikling og udvikling af software.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren.

Registeret kapital

52.319 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

11

Reklamebeskyttelse

Ja