BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 1. maj 2010
 • CVR 32895468

Virksomheden BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Aalborg Øst. De blev etableret i 1. maj 2010 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.066.120.000 DKK, mens den i 2022 var på 982.574.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 893.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 1698 personer, hvor direktionen bl.a. består af Søren Vestergaard Pedersen. I bestyrelsen sidder 10 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jørgen Bo Stegmann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

893’ DKK

+5%

Egenkapital

66.998’ DKK

+1%

Omsætning

1.369.724’ DKK

+9%

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023893.000 DKK
2022851.000 DKK
2021798.000 DKK
2020745.000 DKK
2019519.000 DKK
2018739.000 DKK
2017848.000 DKK
2016787.000 DKK
2015487.000 DKK
20141.138.000 DKK
20133.829.000 DKK

Likviditetsgrad

103 %

-9%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+57%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

10 %

+4%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-0 %

+62%
Svag

Balance

640.385’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

1.066.120’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

573.387’ DKK

-3%

Tilgodehavende

591.068’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  1.369.724’
  1.066.120’
  -1.067.302’
  -
  -
  -1.182’
  5.327’
  -4.343’
  1.091’
  2.075’
  -
  -
  -
  -
  893’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9.084’
  -
  40.233’
  49.317’
  49.317’
  -
  275.652’
  74.769’
  2.125’
  1.684’
  591.068’
  640.385’
  25.000’
  41.998’
  -
  -
  66.998’
  -
  66.998’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.980’
  -
  28.178’
  -
  22.040’
  498.735’
  573.387’
  640.385’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 01.05.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Langagervej 1 · DK-9220 Aalborg Øst 04.06.2024
Voergårdvej 2 · DK-9200 Aalborg SV 26.06.2020 03.06.2024
Voergårdvej 2 · DK-9200 Aalborg SV 01.05.2010 25.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 24.01.2011
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 20.10.2010 23.01.2011
284900 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner 19.10.2010 19.10.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-09-02 02.09.2023
2019-10-01 01.10.2019 01.09.2023
2019-07-01 01.07.2019 30.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
25.000.000 DKK 01.07.2019
19.175.000 DKK 29.06.2018 30.06.2019
17.700.000 DKK 03.07.2017 28.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med enten et andet bestyrelsesmedlem eller et direktionsmedlem. Selskabet kan endvidere tegnes af 2 medlemmer af direktionen i forening eller af komplementaren alene 30.08.2018
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af komplementaren alene. 31.08.2012 29.08.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Marianne Christoffersen 03.07.2023
Bjørn Jakobsen 18.04.2023
Henrik Bjørn 11.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Søren Vestergaard Pedersen 01.05.2019
Søren Vestergaard Pedersen 29.06.2018 30.04.2019
Viggo Frederiksen Axelsen 17.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Langagervej 1
9220 Aalborg Øst

CVR

32895468

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

1. maj 2010

P-nummer

1016042087

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • AP Statsautoriserede Revisorer P/S
 • HLB BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
 • HLB Danmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • RIR Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • Revision Limfjord, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • SMJ Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

digitalpost@beierholm.dk

Telefon

98187200

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed omfattende revision af regnskaber m.v. samt rådgivning og assistande i forbindelse hermed og inden for tilgrænsende områder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med enten et andet bestyrelsesmedlem eller et direktionsmedlem. Selskabet kan endvidere tegnes af 2 medlemmer af direktionen i forening eller af komplementaren alene

Registeret kapital

25.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1698

Reklamebeskyttelse

Nej