DWS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. sep. 2018
 • CVR 39861313

Virksomheden DWS Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Virum. De blev etableret i 13. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.795 DKK, mens den i 2021 var på -7.544 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.042 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+106%

Egenkapital

0 DKK

+132%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20221.042 DKK
2021-16.638 DKK
2020-18.746 DKK
2019-5.405 DKK

Likviditetsgrad

7.733 %

+16%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

0 %

+130%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

615’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

615’ DKK

+7%

Tilgodehavende

402’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  41’
  -42’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  213’
  213’
  -
  -
  -
  20’
  66’
  402’
  615’
  40’
  -40’
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  610’
  610’
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  615’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DWS Holding ApS 09.07.2021
DWS Holding IVS 13.09.2018 08.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Virum Stationsvej 141B · DK-2830 Virum 04.06.2023
Gråspurvevej 41 · DK-2400 København NV 04.12.2022 03.06.2023
Ved Rævebakken 20 · DK-2670 Greve 13.09.2018 03.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-09 09.07.2021
2018-09-13 13.09.2018 08.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.07.2021
100 DKK 13.09.2018 08.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 13.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Christoffer Windfeld Schmidt 13.09.2018
Daniel Christoffer Windfeld 13.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Christoffer Windfeld 13.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DWS Holding ApS

Virum Stationsvej 141
2830 Virum

CVR

39861313

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. september 2018

P-nummer

1023953923

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt aktiviteter og investering i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja