Brave Investering Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jul. 2018
 • CVR 39711249

Virksomheden Brave Investering Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 7. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.877.523.000 DKK, mens den i 2022 var på 49.469.222 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.874.859.000 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Christian Georg Peter Moltke.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.874.859’ DKK

> +999%

Egenkapital

21.971’ DKK

-89%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.874.658’ DKK

> +999%

Årets resultat

20232.874.859.000 DKK
202245.511.116 DKK
2021252.753.104 DKK
20202.382.340 DKK
2019-1.466.466 DKK

Likviditetsgrad

138 %

-99%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

27 %

-72%
God

Overskudsgrad

-

Balance

80.155’ DKK

-62%

Bruttofortjeneste

2.877.523’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

80.155’ DKK

-62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.877.523’
  -
  -
  -
  -
  1.464’
  -2.313’
  -2.016’
  -2.865’
  2.874.658’
  -
  2.874.658’
  -201’
  2.874.859’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  79.945’
  -
  -
  9’
  80.155’
  80.155’
  50’
  21.921’
  -
  -
  21.971’
  -
  21.971’
  -
  180’
  -
  -
  -
  -
  -
  57.961’
  -
  -
  -
  43’
  -
  58.004’
  80.155’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Brave Investering Holding ApS 14.04.2023
BeGreen Investering Holding ApS 07.07.2018 13.04.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Koldinghus Alle 1C · DK-4690 Haslev 29.03.2022
Koldinghus Alle 1 · DK-4690 Haslev 21.03.2022 28.03.2022
Koldinghus Alle 1 · DK-4690 Haslev 07.07.2018 20.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.07.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-04-14 14.04.2023
2021-03-16 16.03.2021 13.04.2023
2020-08-19 19.08.2020 15.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.07.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. 22.03.2021
Selskabet tegnes af en direktør. 07.07.2018 21.03.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lars Møller Salling 16.03.2021
Jacob Simonsen 16.03.2021
Anders Dolmer 16.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Anders Dolmer 16.03.2021
Lars Møller Salling 07.07.2018 16.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Otto Joachim Peter Moltke 25.06.2019 07.02.2023
Christian Georg Peter Moltke 07.07.2018 07.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Brave Investering Holding ApS

Koldinghus Alle 1
4690 Haslev

CVR

39711249

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juli 2018

P-nummer

1023779214

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i underliggende datterselskaber, investeringsvirksomhed i øvrigt samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja