Brave Solar A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 7. jul. 2017
 • CVR 38780727

Virksomheden Brave Solar A/S befinder sig i branchen "Produktion af elektricitet" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 7. juli 2017 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.022.429.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Anders Dolmer. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Christian Georg Peter Moltke.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.022.429’ DKK

> +999%

Egenkapital

134.154’ DKK

-45%

Omsætning

998.671’ DKK

+124%

Resultat før skat

3.066.097’ DKK

Årets resultat

20233.022.429.000 DKK
202257.701.000 DKK
2021294.671.000 DKK
2020-1.440.879 DKK
2019-3.678.737 DKK
2018-1.572.063 DKK

Likviditetsgrad

130 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

40 %

God

Soliditetsgrad

26 %

+30%
God

Overskudsgrad

21 %

God

Balance

518.402’ DKK

-58%

Bruttofortjeneste

-17.054’ DKK

Gældsforpligtelser

384.248’ DKK

Tilgodehavende

495.026’ DKK

-59%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  998.671’
  -17.054’
  -22.109’
  -
  -
  204.976’
  1.074’
  -10.663’
  2.870.710’
  2.861.121’
  3.066.097’
  -
  3.066.097’
  -43.668’
  3.022.429’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.405’
  21.971’
  -
  -
  21.971’
  23.376’
  3.360’
  234.608’
  59.034’
  47.726’
  150.273’
  495.026’
  518.402’
  500’
  126.791’
  -
  -
  134.154’
  -
  134.154’
  12.650’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.576’
  5.000’
  -
  -
  53.455’
  85.114’
  -
  381.672’
  518.402’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Brave Solar A/S 31.01.2023
BeGreen A/S 17.01.2018 30.01.2023
BeGreen ApS 07.07.2017 16.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Koldinghus Alle 1C · DK-4690 Haslev 29.03.2022
Koldinghus Alle 1 · DK-4690 Haslev 21.03.2022 28.03.2022
Koldinghus Alle 1 · DK-4690 Haslev 07.07.2017 20.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
351100 Produktion af elektricitet 08.07.2017
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.07.2017 07.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-01-31 31.01.2023
2022-12-15 15.12.2022 30.01.2023
2021-03-16 16.03.2021 14.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 17.01.2018
50.000 DKK 07.07.2017 16.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. 22.03.2021
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening, af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. 18.01.2018 21.03.2021
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. 07.07.2017 17.01.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lars Møller Salling 16.03.2021
Anders Dolmer 16.03.2021
Jacob Simonsen 17.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anders Dolmer 16.03.2021
Lars Møller Salling 29.12.2017 16.03.2021
Anders Dolmer 07.07.2017 29.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Otto Joachim Peter Moltke 25.06.2019 07.02.2023
Christian Georg Peter Moltke 15.11.2017 07.10.2020
Frederik Christian Adam Moltke 15.11.2017 17.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Brave Solar A/S

Koldinghus Alle 1
4690 Haslev

CVR

38780727

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

7. juli 2017

P-nummer

1022634581

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

351100
Produktion af elektricitet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

contact@begreen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af og handel med energi og der-med beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja