Mille Food Roskilde ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 5. jul. 2018
 • CVR 39708159

Virksomheden Mille Food Roskilde ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad" og har adresse i København K. De blev etableret i 5. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 21.344.000 DKK, mens den i 2020 var på 622.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.805.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Wei Qing Wang.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

14.805’ DKK

+984%

Egenkapital

7.459’ DKK

+202%

Omsætning

-

Resultat før skat

18.980’ DKK

+984%

Årets resultat

202114.805.000 DKK
2020-1.675.000 DKK
2019-6.171.397 DKK

Likviditetsgrad

152 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

98 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

34 %

+326%
God

Overskudsgrad

-

Balance

21.705’ DKK

-55%

Bruttofortjeneste

21.344’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

14.246’ DKK

-74%

Tilgodehavende

21.705’ DKK

+794%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  21.344’
  -
  -
  -
  21.344’
  6’
  -2.370’
  -
  -2.364’
  18.980’
  -
  18.980’
  -4.175’
  14.805’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15.587’
  468’
  5.647’
  21.705’
  21.705’
  500’
  6.959’
  -
  -
  7.459’
  -
  7.459’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12.085’
  -
  -
  1.991’
  170’
  -
  14.246’
  21.705’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mille Food Roskilde ApS 05.07.2018

Adresse

Adresse Fra Til
August Bournonvilles Passage 1 · DK-1055 København K 28.11.2022
August Bournonvilles Passage 1 · DK-1055 København K 10.11.2022 27.11.2022
Tuborg Boulevard 12 · DK-2900 Hellerup 10.12.2021 09.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
108600 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad 05.07.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-07-05 05.07.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 05.07.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 10.11.2022 19.01.2023
Selskabet tegnes af en direktør. 05.07.2018 09.11.2022

Direktører

Navn Fra Til
Zhang Wentao 13.09.2022 10.11.2022
Zhang Wentao 13.09.2022
Wei Qing Wang 05.07.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Mille International ApS 05.07.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Wei Qing Wang 05.07.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mille Food Roskilde ApS

August Bournonvilles Passage 1
1055 København K

CVR

39708159

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juli 2018

P-nummer

1023776118

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

108600
Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@freinsilber.com

Telefon

25430302

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fremstille og pakke modermælkserstatning, babymad samt anden hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller