FluoGuide A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 30. jan. 2018
 • CVR 39296438

Virksomheden FluoGuide A/S befinder sig i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi" og har adresse i København N. De blev etableret i 30. januar 2018 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.770.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 12 personer, hvor direktionen bl.a. består af Morten Albrechtsen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Mørch Eriksen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-23.770’ DKK

-36%

Egenkapital

38.701’ DKK

+777%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-23.770.000 DKK
2020-17.460.000 DKK
2019-9.653.000 DKK
2018-53.172 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

73 %

+176%
God

Overskudsgrad

-

Balance

53.309’ DKK

+218%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

52.824’ DKK

+228%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -17.671’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -23.770’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  485’
  -
  -
  -
  -
  46.758’
  52.824’
  53.309’
  -
  37.569’
  -
  -
  38.701’
  -
  38.701’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FluoGuide A/S 08.03.2019
FluoGuide ApS 22.11.2018 07.03.2019
FluoGuide IVS 27.02.2018 21.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Ole Maaløes Vej 3 · DK-2200 København N 30.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 30.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-18 18.05.2022
2022-03-29 29.03.2022 17.05.2022
2022-03-10 10.03.2022 28.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.181.450 DKK 10.03.2022
1.131.950 DKK 12.05.2021 09.03.2022
1.053.002 DKK 11.05.2020 11.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening. 30.01.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mats Thorén 21.06.2021 17.05.2022
Andreas Kjær 18.02.2019
Peter Mørch Eriksen 18.02.2019 08.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Morten Albrechtsen 30.01.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK 12.05.2021
Linc AB 27.02.2020
WEXOTEC ApS 01.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Kjær 30.01.2018 06.05.2019
Morten Albrechtsen 30.01.2018 06.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FluoGuide A/S

Ole Maaløes Vej 3
2200 København N

CVR

39296438

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

30. januar 2018

P-nummer

1023305395

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • FluoGuide Development A/S

Branchekode

721100
Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle og sælge systemisk administreret produkter til at guide kirurgi.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening.

Registeret kapital

1.181.450 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

12

Reklamebeskyttelse

Ja